ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 137 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ปัญหากฎหมายในการบังคับจำนองของสถาบันการเงิน / โดย ชัยวัธน์ จุลมนต์.

by ชัยวัธน์ จุลมนต์, 2506- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553 [2010]Other title: Financial institution's problems on enforcement of mortgages.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4655 .ช64 2553 (1).

ห้องสมุด:
ปฏิวัติจำนอง (คิดแหกคอก) / สมชาย พวงภู่.

by สมชาย พวงภู่.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2549Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT718 .ส42 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT718 .ส42 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT718 .ส42 (2).

ห้องสมุด:
การจดทะเบียนจำนองพร้อมระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง / โดย จำรัส วันดี, สถาพร สถิตย์ปิยะรัตน์.

by จำรัส วันดี | สถาพร สถิตย์ปิยะรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2536Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT718 .จ64 (1).

ห้องสมุด:
สิทธิเกี่ยงและการยกข้อต่อสู้ของผู้จำนองต่อผู้รับจำนอง : งานวิจัยเสริมหลักสูตร / โดย ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2545?]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT718 .ป63 (2).

ห้องสมุด:
การใช้อากาศยานเป็นหลักประกันการให้สินเชื่อ : ศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยผลประโยชน์ระหว่างประเทศในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ปรับใช้แก่วัตถุอากาศยาน = Asset based aircraft financing regarding to convention on international interests in mobile equipment as applied to aircraft equipment / โดย ปรมาภรณ์ วีระพันธ์.

by ปรมาภรณ์ วีระพันธ์, 2524-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Asset based aircraft financing regarding to convention on international interests in mobile equipment as applied to aircraft equipment.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: K4095 .ป446 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4095 .ป446 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K4095 .ป446 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4095 .ป446 (2).

ห้องสมุด:
บุริมสิทธิทางทะเล (Maritime lien) พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537 / ไมตรี ตันติวุฒานนท์.

by ไมตรี ตันติวุฒานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2537Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT983 .ม93 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT983 .ม93 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT983 .ม93 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT983 .ม93 (2).

ห้องสมุด:
ปัญหาความล่าช้าในการบังคับคดีจำนอง : ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา = Problems surrounding delays in legal execution of a mortgage : a study of possible solutions / โดย เอกพงษ์ วีระวัฒน์โสภณ.

by เอกพงษ์ วีระวัฒน์โสภณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Problems surrounding delays in legal execution of a mortgate : a study of possible solutions.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1888 .อ72 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความล่าช้าในการบังคับคดี : ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับคดีจำนองหรือหลักประกันทรัพย์จำนอง / โดย สงคราม สกุลพราหมณ์.

by สงคราม สกุลพราหมณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2541Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การประกันหนี้ด้วยทรัพย์แบบ Floating charge / โดย วิทยา จิญกาญจน์.

by วิทยา จิญกาญจน์, 2493-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การนำเรือระหว่างการต่อสร้างเป็นหลักประกันการชำระหนี้ : วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ.-- = The securitization of marine vessels under construction : the analysis on the draft of mortgage and maritime lien (no.2) of B.E.-- / โดย พัณณิน กิจพิทยาฤทธิ์.

by พัณณิน กิจพิทยาฤทธิ์, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Securitization of marine vessels under construction : the analysis on the draft of mortgage and maritime lien (no.2) of B.E.--.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K7460.จ63 พ63 2555 (1).

ห้องสมุด:
การแข่งขันในการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษา: บมจ. ธนาคารกรุงไทย / โดย ศิริรัตน์ เย็นสุข.

by ศิริรัตน์ เย็นสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG2040.15 .ศ646 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2040.15 .ศ646 (2). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ศ6455ก64 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.

by ถาวร โพธิ์ทอง, 2470- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2528 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ป4 ถ65 2528 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2528 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2528 (2).

ห้องสมุด:
สรุปหลักกฎหมายลักษณะว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ พร้อมด้วยแนวคำถาม-คำตอบ.

by สุวรรณา ชมเชย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณาการ, 2518Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ค6 ส7 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ค6 ส7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ค6 ส7 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส7 (1).

ห้องสมุด:
ค้ำประกัน จำนอง จำนำ.

by พจน์ ปุษปาคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2513Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ค6 พ16 (1). :

ห้องสมุด:
สรุปวิชากฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / วรวิทย์ ฤทธิทิศ.

by วรวิทย์ ฤทธิทิศ, 2506-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT903.5 .ว45 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT903.5 .ว45 (8), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT903.5 .ว45 (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ / โดย จิตรา เพียรล้ำเลิศ.

by จิตรา เพียรล้ำเลิศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT900 .จ63 2546 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .จ63 2546 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .จ63 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .จ63 2546 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ / โดย เมธา สุพงษ์.

by เมธา สุพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2554Other title: คำอธิบายว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์ | คำอธิบาย ว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ม736 2554 (2).

ห้องสมุด:
ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ บุริมสิทธิและสิทธิยึดหน่วง.

by ประเสริฐศุภมาตรา, ขุน, 2445-2528.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2496Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ค6 ป5 2496 (1). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ค6 ป5 2496 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ.

by พจน์ ปุษปาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งใหม่แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณการ, 2522Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ค6 พ2 2522 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544