ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 137 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ร่างพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่-- ) พ.ศ.-- (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) / สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3423.5.ร92ก2 2546 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อหารือเกี่ยวกับสถานธนานุบาลของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2507-2542 / สำนักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง ; คณะทำงาน พินิจ บุญเลิศ ... [และคนอื่นๆ].

by สำนักงานจัดการสถานธนานุบาลของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น | พินิจ บุญเลิศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2542Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2106.ท9 จ63 (1).

ห้องสมุด:
การป้องกันการทุจริตและการดำเนินงานสถานธนานุเคราะห์ หรือโรงรับจำนำของรัฐ.

by อนันต์ พยัคฆันตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, แพร่พิทยา, 2517Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2093.ท9 อ3 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารงานสถานธนานุบาลของเทศบาล.

by ไสว พราหมณี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2093 .ส9 (1).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat Rōngrapčhamnam Phō̜.Sō̜. 2505 prapprung Phō̜.Sō̜. 2537 / พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 ปรับปรุง พ.ศ. 2537 / [รวบรวมเรียบเรียงโดย] ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล.

Sūtphaisān. by สูตรไพศาล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūtphaisān, 2535 [1992] Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2535 [1992]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2106.ท9 พ46 2535 (1).

ห้องสมุด:
โรงรับจำนำ / อรสรวง บุตรนาค เรียบเรียง.

by อรสรวง บุตรนาค.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย จำกัด, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2106.ท9 อ45 (2).

ห้องสมุด:
จำนำตราสาร / โดย นวรัตน์ กลิ่นรัตน์.

by นวรัตน์ กลิ่นรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การประกันหนี้ด้วยทรัพย์แบบ Floating charge / โดย วิทยา จิญกาญจน์.

by วิทยา จิญกาญจน์, 2493-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.

by ถาวร โพธิ์ทอง, 2470- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2528 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ป4 ถ65 2528 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2528 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2528 (2).

ห้องสมุด:
สรุปหลักกฎหมายลักษณะว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ พร้อมด้วยแนวคำถาม-คำตอบ.

by สุวรรณา ชมเชย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณาการ, 2518Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ค6 ส7 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ค6 ส7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ค6 ส7 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส7 (1).

ห้องสมุด:
ค้ำประกัน จำนอง จำนำ.

by พจน์ ปุษปาคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2513Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ค6 พ16 (1). :

ห้องสมุด:
สรุปวิชากฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / วรวิทย์ ฤทธิทิศ.

by วรวิทย์ ฤทธิทิศ, 2506-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT903.5 .ว45 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT903.5 .ว45 (8), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT903.5 .ว45 (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ / โดย จิตรา เพียรล้ำเลิศ.

by จิตรา เพียรล้ำเลิศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT900 .จ63 2546 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .จ63 2546 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .จ63 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .จ63 2546 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ / โดย เมธา สุพงษ์.

by เมธา สุพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2554Other title: คำอธิบายว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์ | คำอธิบาย ว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ม736 2554 (2).

ห้องสมุด:
ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ บุริมสิทธิและสิทธิยึดหน่วง.

by ประเสริฐศุภมาตรา, ขุน, 2445-2528.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2496Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ค6 ป5 2496 (1). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ค6 ป5 2496 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ.

by พจน์ ปุษปาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งใหม่แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณการ, 2522Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ค6 พ2 2522 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544