ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 47 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องต้นทุนค่าน้ำประปาและการทำสูตรลอยตัวอัตรา ค่าขายน้ำประปาของการประปานครหลวง / คณะวิจัย ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี ... [และคนอื่นๆ].

by ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD47.4 .ร64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD47.4 .ร64 (1).

ห้องสมุด:
การรับรู้ถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ในการเปลี่ยนมาใช้ PACS (Picture archiving and communication system) ในการจัดเก็บภาพทางการแพทย์ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / โดย กรรณิการ์ เกษศิลป์.

by กรรณิการ์ เกษศิลป์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG1229 (1). :

การรับรู้ถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ในการเปลี่ยนมาใช้ PACS (Picture archiving and communication system) ในการจัดเก็บภาพทางการแพทย์ / โดย กรรณิการ์ เกษศิลป์.

by กรรณิการ์ เกษศิลป์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD47.4 .ก443 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD47.4 .ก443 (2).

ห้องสมุด:
โครงการจัดตั้งสถาบันจรัสอัญมณีศาสตร์ = A project for jewelry advance research and development gems institute / โดย ตรีเพ็ชร์ อ่ำเมือง.

by ตรีเพ็ชร์ อ่ำเมือง, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Project for jewelry advance research and development gems institute.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9747.ท92 ต463 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาความคุ้มค่าในการนำระบบโลตัสโน้ตมาใช้ในองค์กร : กรณีศึกษา : แผนกมาร์เก็ตติ้งและแผนกเซลล์ บริษัทผู้จำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานสารสนเทศ = Benefit related to implement Lotusnotes : case study : marketing and sales departments in sample company of office appliances selling / โดย วัฒนา วณิชภักดีเดชา.

by วัฒนา วณิชภักดีเดชา, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Benefit related to implement Lotusnotes : case study : marketing and sales departments in sample company of office appliances selling.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5548.4.ล93 ว633 (1).

ห้องสมุด:
แผนธุรกิจ สรรสร้างความฝันให้กลายเป็นจริง = Business plan dreamker / โดย กนกวลี สำเนียงล้ำ, สุกิจ ณรินทร์ศักดิ์ชัย, พิทยสุดา เพ็ญตระกูล.

by กนกวลี สำเนียงล้ำ, 2518- | สุกิจ ณรินทร์ศักดิ์ชัย, 2523- | พิทยสุดา เพ็ญตระกูล, 2524-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Business plan dreamker.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9993.ก73ท9 ก325 (1).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์สำหรับสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาสวนรมณีนาถ = Cost-benefit analysis of Bangkok Metropolitan Administration's public park : a cast study of Rommaninard Park / โดย ทวีพงษ์ เกียรติธนะบำรุง.

by ทวีพงษ์ เกียรติธนะบำรุง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: SB485.ก4 ท56 (2).

ห้องสมุด:
การประเมินต้นทุนที่ใช้ในการยื่นแบบชำระภาษีระหว่างการยื่นแบบที่สำนักงานสรรพากรสาขา กับ การยื่นแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาเขตตลิ่งชัน / โดย ทวีศักดิ์ ตรัยญาลักษณ์.

by ทวีศักดิ์ ตรัยญาลักษณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD47.4 .ท565 (1). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ท536ก64 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดร้านแฟรนไชส์ผลิตภัณฑ์นมที่มีเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น : กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าบางนา / ประภัสสร แซ่กอ.

by ประภัสสร แซ่กอ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD47.4 .ป464 2556 (1).

ห้องสมุด:
โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปะการแสดงกลองปูจา = Klong puja performing arts center / โดย ธนุส ธรรมไกรวุฒิ.

by ธนุส ธรรมไกรวุฒิ, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Klong puja performing arts center.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN1589.ท9 ธ375 (1).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์ต้นทุนในการตัดสินใจโครงการลงทุน (real option approach) : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน / โดย สุกิตตี ไชยรักษ์.

by สุกิตตี ไชยรักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TK1051 .ส726 (2).

ห้องสมุด:
ผลตอบแทนในการบริหารอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช = The returns on the Mahidol Adulyadaj Royal Thai Naval dock yard management / โดย นาวาโท ถิรายุ อินทรศิริธร.

by ถิรายุ อินทรศิริธร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE560.ช4 ถ646 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของอินซูลินกลายีนและเอ็นพีเอชอินซูลินในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 / โดย ชาลี สันประเสริฐ.

by ชาลี สันประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD47.4 .ช646 (1). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ช634ก64 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā tonthun thān kitčhakam Samnak Rabāt Witthaya pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2554 dūai tūa phlak dan wēlā "khon-wan" = Time-driven activity-based costing, Bureau of Epidemiology, 2011 / การศึกษาต้นทุนฐานกิจกรรม สำนักระบาดวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด้วยตัวผลักดันเวลา "คน-วัน" = Time-driven activity-based costing, Bureau of Epidemiology, 2011 / โดย ธราวิทย์ อุปพงษ์.

Tharawit Uppapong, Samnak Rabāt Witthaya. by ธราวิทย์ อุปพงษ์, 2521- | สำนักระบาดวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnak Rabāt Witthaya Krom Khūapkhumrōk Krasūang Sāthāranasuk, 2555 [2012] Publication: นนทบุรี : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2555 [2012]Other title: Time-driven activity-based costing, Bureau of Epidemiology, 2011.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: MGNT HD 2012 656488 (1).

ห้องสมุด:
โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเยาวชน จังหวัดขอนแก่น = Khon Kaen center of art and culture for youth development / โดย วรานุช วัฒนศัพท์.

by วรานุช วัฒนศัพท์, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Khon Kaen center of art and culture for youth development.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: N333.ท93ข5 ว463 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารกระบวนการรับและกระจายสินค้าตามระบบต้นทุนฐานกิจกรรม : ศึกษากรณีคลังสินค้าบริษัท C.P. Seven-Eleven จำกัด (มหาชน) / โดย สมยศ น้อยสุข, อริศรา ซองพาณิชย์, ศันสนีย์ ก่อสูงศักดิ์.

by สมยศ น้อยสุข, 2508- | อริศรา ซองพาณิชย์, 2521- | ศันสนีย์ ก่อสูงศักดิ์, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD38.5 .ส445 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD38.5 .ส445 (1).

ห้องสมุด:
Chut khrōngkān sưksā kāntrūat rōk kung / ชุดโครงการศึกษาการตรวจโรคกุ้ง / ผู้ศึกษาความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ ณัฐพล อนันต์ธนสาร.

Nutthaphon ʻAnanthanasān. Mingsarn Khaosa-ard, Wichai Bunsǣng. Phaisān Sittikō̜nkun. Parin Chaiwisutthāngkūn. Sivaporn Longyan. Wansikā Kīatpathomchai. Flegel, Timothy William, Bunsœ̄m Witthayachamnānkun Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana. by ณัฐพล อนันต์ธนสาร | มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2492- | อรรถพันธ์ สารวงศ์ | วิชัย บุญแสง | ไพศาล สิทธิกรกุล | ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร | ศิวาพร ลงยันต์ | วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย | เฟลเกล, ทิมโมที วิลเลียม, ค.ศ 1943- | บุญเสริม วิทยชำนาญกุล | มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana, 2560 [2017] Publication: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2560 [2017]Other title: Kānpramœ̄n khwāmkhumkhā chœ̄ng sētthakit khō̜ng chut khrōngkān sưksā kāntrūat rōk kung Other title: การประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจของชุดโครงการศึกษาการตรวจโรคกุ้ง.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD47.4 .ณ63 2560 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544