ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9174 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พุทธศิลป์ลังกา / รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง.

by รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2556 [2013]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: N8193.ศ4 ร72 2556 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: N8193.ศ4 ร72 2556 (2).

ห้องสมุด:
ต้นไม้แห่งโพธิ : คำสอนพื้นฐานแห่งพระพุทธศาสนา มหายาน วัชรยาน / ปีเตอร์ เดลลา สันตินา เขียน ; สมหวัง แก้วสุฟอง แปล.

by เดลลา สันตินา, ปีเตอร์ | สมหวัง แก้วสุฟอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : บริษัท บี เอส ดี การพิมพ์ จำกัด, 2549Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4022 .ด74 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด โดย พุทธทาสภิกขุ.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักหนังสือธรรมบูชา, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ7210.พ33 ธ4 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
คำสอนเดียร์ถีย์ โดย ภิกษุ ชยานันโท และคนอื่นๆ.

by พระอนันต์ เสนาขันธ์, 2478-2534.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, องค์การพิทักษ์พุทธศาสน์ อภิธรรมมูลนิธิ, 2522Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4263 .พ5 (2).

ห้องสมุด:
วรรณกรรมคำนำของท่านพุทธทาส / ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร รวบรวม.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536 | ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, 2537Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ126.พ422 ว44 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ126.พ422 ว44 (3).

ห้องสมุด:
พุทธศาสนา : สาระและพัฒนาการ / เอดเวิร์ด คอนซ์ เขียน ; นิธิ เอียวศรีวงศ์ แปล.

by กอนเซ, เอดเวิร์ด, ค.ศ. 1904- | นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2483-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2552Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: BL1451.2 .ก5 2552 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BL1451.2 .ก5 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BL1451.2 .ก5 2552 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ศึกษาพุทธศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์ / เรียบเรียงโดย เตชปญฺโญ ภิกขุ.

by พระออมสิน เตชปญฺโญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : บุญยนิธิ, 2540Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ126.พ482 ศ625 (1).

ห้องสมุด:
หลักพระพุทธศาสนา / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก.

by วชิรญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, 2456-2556 | วัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2549 [2006]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4028 .ส413 2549 (1).

ห้องสมุด:
ใครจะกุมชะตาเอเชีย พุทธศาสนาหรือลัทธิตคอมมิวนิสต์ (Buddhism or Communism : which holds the future of Asia) โดย จำนงค์ ทองประเสริฐ.

by เบ็นซ์, เอนสต์, ค.ศ. 1907-1978 | จำนงค์ ทองประเสริฐ, 2472-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2512Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: BL1459.ค5 บ7 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BL1459.ค5 บ7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: BL1459.ค5 บ7 (2).

ห้องสมุด:
ของดีมีในศาสนาพุทธ / พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี).

by พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์), 2445-2537.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4060 .พ375 (1).

ห้องสมุด:
สดับธรรม : ธรรมฉบับเร่งรัด / อุตฺตมจิตฺโต ภิกขุ รวบรวม.

by พระมหาประสิทธิ์ อุตฺตมจิตฺโต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2541Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4190 .ส36 (1).

ห้องสมุด:
พระไตรปิฎก ฉบับพิเศษ ธรรมธาตุ ธรรมชาติแห่งสรรพสิ่ง / ผู้วิจัย ไชย ณ พล.

by ไชย ณ พล, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์หนังสือคุณค่าธรรมาธิปไตย, [2536?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4210 .ต94 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544