ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 68 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา / โดย พระเทพปริยัติเมธี (รุ่น ธีรปญฺโญ).

by พระเทพปริยัติเมธี (รุ่น).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .พ449ก643 (1).

ห้องสมุด:
Kānthāithō̜t sinlapa læ watthanatham phūmpanyā Lānnā sū sangkhom dōi phūsong phūmpanyā thō̜ngthin = The imparting and teaching of art and culture, in the tradition of Lan Na wisdom to society by local scholars / การถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนาสู่สังคมโดยผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น = the imparting and teaching of art and culture, in the tradition of Lan Na wisdom to society by local scholars / พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์, ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์, วีระพงษ์ แสง-ชูโต.

Phisit Khōttarasuphō. Thanēt Sīwichailamphan. Wīraphong Sǣng-chūtō. Chiang Mai University. Social Research Institute. by พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ | ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ | วีระพงษ์ แสง-ชูโต | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print festschrift ; Literary form: Not fiction Language: Thai Summary language: Thai, English Publication: Chiang Mai : Sathāban Wičhai Sangkhom, Mahāwittahayālai Chīang Mai, 2557 [2014] Publication: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 [2014]Other title: Imparting and teaching of art and culture, in the tradition of Lan Na wisdom to society by local scholars.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ162.ท92ก27 พ65 2557 (1).

ห้องสมุด:
การเรียนรู้-- สร้างความรู้คู่คุณธรรม. 2, วัด-ศึกษา-เผยแผ่ธรรม [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | วิภาดา อังสุมาลิน | ศรินทิพย์ สถีรศิลปิน, 2494- | พระมหาอุทัย ญาโณทโย | พระมหาเชิดชัย ธมมฏฐิติ | พระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร), 2479- | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Other title: วัด-ศึกษา-เผยแผ่ธรรม.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG871 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG871 (1). :

การเรียนรู้-- สร้างความรู้คู่คุณธรรม. 4, วัดหาดใหญ่กับการเผยแผ่ธรรม [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | พระมหาสมโภชน์ กิจจสาโร | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Other title: วัดหาดใหญ่กับการเผยแผ่ธรรม.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG873 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG873 (1). :

การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย (พระพุทธศาสนา และจริยศึกษา).

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. กองวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ199.ท9 ก64 2539 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การสอนและการปลูกฝังพุทธธรรมแก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร = The teaching and cultivation of the Buddha-dhamma to high school students in Bangkok / โดย ไพเราะ มากเจริญ.

by ไพเราะ มากเจริญ, 2521-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Teaching and cultivation of the Buddha-dhamma to high school students in Bangkok.Availability: No items available : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānsœ̄msāng sukhaphāwa læ kānrīanrū khō̜ng sangkhom tām nǣo Phraphutthasātsanā = [Well-being and social learning promotion base on Buddhism] : rāingān wičhai / การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา = [Well-being and social learning promotion base on Buddhism] : รายงานวิจัย / คณะผู้วิจัย พระมหาสุทิตย์ อาภากโร หัวหน้าโครงการ ; พระมหาบุญเลิศ อินทปญฺโญ ... [และคนอื่น ๆ].

Phra Mahā Suthit ʻĀphākarō, Phra Mahā Bunlœ̄t ʻInthapanyō. Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai. Sathāban Wičhai Phutthasāt. Khrōngkān Sœ̄msāng Sukhaphāwa læ Kānrīanrū khō̜ng Sangkhom tām nǣo Phraphutthasātsanā Sathāban Wičhai Phutthasāt Khrōngkān Sœ̄msāng Sukhaphāwa læ Kānrīanrū khō̜ng Sangkhom tām nǣo Phraphutthasātsanā. by พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2510- | พระมหาบุญเลิศ อินทปญฺโญ | มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā : Khrōngkān Sœ̄msāng Sukhaphāwa læ Kānrīanrū khō̜ng Sangkhom tām nǣo Phraphutthasātsanā Sathāban Wičhai Phutthasāt Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2558 [2015] Publication: พระนครศรีอยุธยา : โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 [2015]Other title: Well-being and social learning promotion base on Buddhism.Availability: No items available : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดป่านานาชาติ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี / คนึงนิตย์ จันทบุตร, สุบรรณ จันทบุตร.

by คนึงนิตย์ จันทบุตร | สุบรรณ จันทบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.อ72ป63 ค36 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6337.อ72ป63 ค36 (1).

ห้องสมุด:
ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี / คนึงนิตย์ จันทบุตร, สุบรรณ จันทบุตร.

by คนึงนิตย์ จันทบุตร | สุบรรณ จันทบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6337.อ72ห35 ค36 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.อ72ห35 ค36 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544