ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 135 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
50 ปี กรมการขนส่งทางบก.

by กระทรวงคมนาคม. กรมการขนส่งทางบก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] กรม, 2534Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ614 ก44 (1).

ห้องสมุด:
CFCs และ Montreal protocol / วิระ มาวิจักขณ์.

by วิระ มาวิจักขณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม [กรมโรงงานอุตสาหกรรม], [2533]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD887.ค4 ว64 (1).

ห้องสมุด:
PM 2.5 matčhurāt ngīap / PM 2.5 มัจจุราชเงียบ / ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, รณบรรจบ อภิรติกุล, รุจิกาญจน์ นาสนิท.

Siwat Phongphīačhan. Ronbanchob Apiratikul. Rujikan Nasanit. by ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ | รณบรรจบ อภิรติกุล | รุจิกาญจน์ นาสนิท.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bān Phraʻāthit, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2562 [2019]Other title: Khūmư̄ trīam phachœ̄nnā wikrit fun phit PM 2.5 matčhurāt ngīap Other title: คู่มือเตรียมเผชิญหน้าวิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5 มัจจุราชเงียบ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD883 .ศ656 2562 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Thai coal [วีดิทัศน์] : TV news feature.

by กรีนพีซ เซาธ์อีสท์ เอเชีย.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [ม.ป.พ.] : Greenpeace Southeast Asia, 2004 [2547]Other title: ความตายจากถ่านหิน | Coal kills.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ท9387 (1). :

กฎหมายในการควบคุมและจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารสำนักงาน / โดย ไพรัตน์ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์.

by ไพรัตน์ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์, 2523-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Law on control and management of indoor air quality in office building.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3130.5 .พ946 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายสำหรับการป้องกันและควบคุมอากาศเสีย = Air pollution control law / ปัญญา บุญเรือง.

by ปัญญา บุญเรือง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : แผนกวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3130.5 .ป62 (1).

ห้องสมุด:
Krabūankān yuttham thāng singwǣtlō̜m læ monphāwa khām phromdǣn nai phūmiphāk ʻĀsīan : kānprachum thāng wichākān rawāng prathēt / กระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมและมลภาวะข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียน : การประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศ / [จัดโดย] คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ศาลปกครอง [ร่วมกับ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์] = Environmental justice on ASEAN transboundary pollution : international conference / [organized by] Technical Committee on Environmental Law the Administrative Court of Thailand [and Konrad-Adenauer-Stiftung, Singapore].

Kānprachum thāng Wichākān Rawāng Prathēt Rư̄ang "Krabūankān Yuttham thāng Singwǣtlō̜m læ Monphāwa Khām Phromdǣn nai Phūmiphāk ʻĀsīan" Krung Thēp...). Thailand. Sān Pokkhrō̜ng. Khana Kammakān dān Wichākān kīeokap Kotmāi Singwǣtlō̜m. Thailand. Sān Pokkhrō̜ng. Samnak Wičhai læ Wichākān. by การประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "กระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมและมลภาวะข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียน" (2557 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานศาลปกครอง. คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม | Thailand. Administrative Court. Technical Committee on Environmental Law | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ | Konrad-Adenauer-Stiftung (Singapore) | สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ | Thailand. Administrative Court. Bureau of Research and Technical Affairs | International Conference on "Environmental Justice on ASEAN Transboundary Pollution" (2014 : Bangkok, Thailand).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Wichākān Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2558 [2015]Other title: Environmental justice on ASEAN transboundary pollution : international conference.Availability: No items available : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การเก็บตัวอย่างและตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ / ศิวพันธุ์ ชูอินทร์.

by ศิวพันธุ์ ชูอินทร์, 2518-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ENGIN TD 2013 619972 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD890 .ศ65 2556 (4).

ห้องสมุด:
การค้าใบอนุญาติปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และผลกระทบต่อสวัสดิการ = Tradable SO2 emission permits and its implication on welfare effect / วรรณสิริ รงรองเมือง.

by วรรณสิริ รงรองเมือง, 2519-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC79.ม44 ว44 (1).

ห้องสมุด:
Kānčhatkān khunnaphāp ʻākāt nai ʻākhān : monlaphit ʻākāt nai ʻākhān kāntrūatwat læ withīkān khūapkhum thāng witsawakam / การจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร : มลพิษอากาศในอาคาร การตรวจวัด และวิธีการควบคุมทางวิศวกรรม / มณีรัตน์ องค์วรรณดี.

Maneerat Ongwandee. by มณีรัตน์ องค์วรรณดี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Mahā sān khām : Samnak Pim Mahāwitthayālai Mahā sān khām, 2556 [2012] Publication: มหาสารคาม : สำนักพิมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ENGIN TD 2012 627561 (2).

ห้องสมุด:
การจัดการปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ / พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช.

by พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ศูนย์ประสานข้อมูลปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550Other title: สรุปบทเรียนการจัดการปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TD884 .พ25 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD884 .พ25 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การจัดการมลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ : กรณีศึกษาที่ 7 ปัญหาเรื่องฝุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล; รายงานของคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา.

by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2540Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD884.5 .ร64 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānčhatkān monlaphit ʻākāt ʻan kœ̄t čhāk phāk ʻutsāhakam khō̜ng ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin : kō̜ranī sưksā Thētsabān Tambon Makhāmkhū ʻŌ̜. Nikhom Phatthanā Čhō̜. Rayō̜ng = [Air pollution management industry sector by local administration : a case study at Makhamkoo Sub-district Munical] / การจัดการมลพิษอากาศอันเกิดจากภาคอุตสาหกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง = [Air pollution management industry sector by local administration : a case study at Makhamkoo Sub-district Munical] / โดย ธาริณี พงษ์รักษา.

Tarinee Pongraksa, Thammasat University. Faculty of Political Science. by ธาริณี พงษ์รักษา, 2524- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Air pollution management industry sector by local administration : a case study at Makhamkoo Sub-district Munical.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TD883.7.ท92ร7 ธ64 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD883.7.ท92ร7 ธ64 2556 (1).

ห้องสมุด:
การติดตามและประเมินการปล่อยมลพิษทางอากาศจากไฟป่าในภาคเหนือของประเทศไทย = Monitoring and assessment of air pollutant emissions from forest fires in the Northern region of Thailand : รายงานการวิจัย / คณะผู้วิจัย สาวิตรี การีเวทย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by สาวิตรี การีเวทย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551 [2008]Other title: Monitoring and assessment of air pollutant emissions from forest fires in the Northern region of Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TD883.7.ท92ก27 ก643 2551 (1).

ห้องสมุด:
การทบทวนเบื้องต้นสถานการณ์มลพิษทางอากาศในประเทศไทย : รายงานวิชาการ = Preliminary review of air pollution in Thailand : technical report / นิตยา มหาผล, จุฑามาศ เกตุทัต, ประนอม ภูวนัตตรัย.

by นิตยา มหาผล | จุฑามาศ เกตุทัต | ประนอม ภูวนัตตรัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการวิชาการฝ่ายปัญหาสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ, [2533]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TD883.7.ท9 น62 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD883.7.ท9 น62 (1).

ห้องสมุด:
การปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยให้เป็นไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค.ศ. 1992 และพิธีสารเกียวโต ค.ศ. 1997 / โดย ภัทราพร พุทธมงคล.

by ภัทราพร พุทธมงคล, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Thailand's implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change 1992 and the Kyoto Protocol 1997.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3593 .ภ634 (2).

ห้องสมุด:
การประกอบอาชีพที่ต้องสัมผัสกับสารมลพิษในอากาศ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ / ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล, แปลและตรวจขัดเกลาภาษา.

by ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2536Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: K1830 .ก64 (1).

ห้องสมุด:
การประชุมวิชาการรามาธิบดีประจำปี / คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.

by การประชุมวิชาการรามาธิบดี (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี).

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะ, [2534]-Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W3 .ก64 2534 (5).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544