ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 224 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คำอธิบายวิธีพิจารณาคดีปกครอง พร้อมทั้งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ ในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) / โดย อัครวิทย์ สุมาวงศ์.

by อัครวิทย์ สุมาวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2544Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764 .อ62 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2764 .อ62 (2), Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: KPT2764. อ62 (1).

ห้องสมุด:
การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการจัดตั้งองค์กรชี้ขาดข้อพิพาทในการปกครอง / ดำเนินการโดย คณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร, สถาบันนโยบายการศึกษา สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.

by ไทย. สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการการปกครอง | สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. สถาบันนโยบายศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, [2532?]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1748 .ก66 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทพนักงานอัยการในการว่าต่าง แก้ต่างคดีแพ่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ / โดย สมศักดิ์ บุญทอง.

by สมศักดิ์ บุญทอง, 2489- | วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, [2538?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1615 .ส45 (1).

ห้องสมุด:
วารสารวิชาการศาลปกครอง ฉบับพิเศษ (1 ตุลาคม 2552) / สำนักงานศาลปกครอง.

by สำนักงานศาลปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ว64 2552 (1).

ห้องสมุด:
วิชากฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง = Advanced administrative procedure : เอกสารประกอบคำบรรยาย LA 748 / ขวัญชัย สันตสว่าง, สถาพร สระมาลีย์.

by ขวัญชัย สันตสว่าง | สถาพร สระมาลีย์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [2546?] [2003?]Other title: Advanced administrative procedure | กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764 .ข56 2546 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / โดย ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

by ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สื่อปัญญา, 2540Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2764 .ช617 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2764 .ช617 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2764 .ช617 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ศาลปกครอง คดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ถาวร เกียรติทับทิว.

by ถาวร เกียรติทับทิว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2543Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2764 .ถ654 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764 .ถ654 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2764 .ถ654 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2764 .ถ654 (5).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2544Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764.ก292542ก52 2544 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2764.ก292542ก52 2544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2764.ก292542ก52 2544 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานศาลปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานศาลปกครอง, [2544?]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764.ก32542ก4 2544 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2764.ก32542ก4 2544 (1).

ห้องสมุด:
สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, [2544?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2764 .ช627 (1).

ห้องสมุด:
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ร้านสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2547Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2764 .ศ646 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764 .ศ646 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2764 .ศ646 (2).

ห้องสมุด:
รวมเหตุผลและความเป็นมาเป็นรายมาตราของร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.-- / สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง.

by สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2548Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764 .ร55 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2764 .ร55 (6).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2730 .ช622 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2730 .ช622 2548 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2730 .ช622 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2730 .ช622 2548 (3).

ห้องสมุด:
ข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง / สำนักงานศาลปกครอง.

by สำนักงานศาลปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ช64583ข52 2555 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2012 607382 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2730 .ช622 2554 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2730 .ช622 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2730 .ช622 2554 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2730 .ช622 2556 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2730 .ช622 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2730 .ช622 2556 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2730 .ช622 2556 (3), Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: KPT2730 .ช622 2556 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน / บรรเจิด สิงคะเนติ.

by บรรเจิด สิงคะเนติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KK5580 .บ442 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KK5580 .บ442 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KK5580 .บ442 (6). Checked out (10).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764.ก292542ก52 2542 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2764.ก292542ก52 2542 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2764.ก292542ก52 2542 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544