ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 665 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ศิลปนิยม.

by อารี สุทธิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กระดาษสา, 2528Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N7438 .อ6 2528 (1).

ห้องสมุด:
ศิลปะที่มองเห็น.

by อารี สุทธิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงเรียนเนติศึกษา (แผนกการพิมพ์), 2516Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N7435 .อ6 (1).

ห้องสมุด:
ศิลปนิยม.

by พรพรรณ เลาหศิรินาถ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2523Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N7321 .พ4 (1).

ห้องสมุด:
ศิลปกับมนุษย์.

by สงวน รอดบุญ, 2468-2530.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์การศาสนา, 2518Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N7445 .ส2 2518 (2).

ห้องสมุด:
ฟีลลิ่ง.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาศิลปศึกษา วิทยาลัยครูสวนดุสิต, 2525-Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N8 .ฟ6 (3).

ห้องสมุด:
ความเข้าใจในศิลปะ / น. ณ ปากน้ำ.

by ประยูร อุลุชาฎะ, 2471-2543.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2531Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NX620 .ป4 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NX620 .ป4 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ศิลปวิจักษณ์ (Art appreciation).

by อุทัย นุตาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์สารบรรณทหารอากาศ, 2512Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N7435 .อ7 (1).

ห้องสมุด:
สอบสวนศิลป.

by อำนาจ เย็นสบาย, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2518Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N7477 .อ62 (1).

ห้องสมุด:
ศิลปกับมนุษย์.

by สงวน รอดบุญ, 2468-2530.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2514Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N7445 .ส2 (1).

ห้องสมุด:
ทัศนะวิจารณ์. โดย อำนาจ เย็นสบาย และวิรุณ ตั้งเจริญ.

by อำนาจ เย็นสบาย, 2490- | วิรุณ ตั้งเจริญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2526Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N7475 .อ6 (1).

ห้องสมุด:
ศิลปะ 2522, การแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 โดย คณะรรมการ การแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, เจริญวิทย์การพิมพ์. 2522Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NX60 .ศ6 (1).

ห้องสมุด:
ศิลปะจาม และศิลปะพม่า โดยสังเขป.

by สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2530?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N7312 .ส73 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: N7312 .ส73 (3).

ห้องสมุด:
มนุษย์กับจินตนาการ / อารี สุทธิพันธุ์.

by อารี สุทธิพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2532Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N5300 .อ64 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: N5300 .อ64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: N5300 .อ64 (1).

ห้องสมุด:
สุนทรียภาพ.

by อำนาจ เย็นสบาย, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ, 2520Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N7425.8 .อ6 (1).

ห้องสมุด:
ศิลปเพื่อชีวิตศิลปเพื่อประชาชน โดย ทีปกร, นามแฝง.

by จิตร ภูมิศักดิ์, 2473-2509.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2517Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N70 .จ6 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
แบบอย่างศิลปะตะวันตก โดย อัศนีย์ ชูอรุณ และ เฉลิมศรี ชูอรุณ.

by อัศนีย์ ชูอรุณ, 2490- | เฉลิมศรี ชูอรุณ, 2491-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2528Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N7432 .อ6 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: N7432 .อ6 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ปรัชญาศิลปะ.

by อารี สุทธิพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, เอ. การพิมพ์, [2519]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N69.6 .อ6 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: N69.6 .อ6 (1).

ห้องสมุด:
ศิลปเบื้องต้น.

by วิชัย วงษ์ใหญ่.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะวิชาการศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร, 2515Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NX620 .ว6 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544