ผลการค้นหาของคุณมี 3 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
The great book of world heritage. โดย กัตตาเนโอ, มาร์โก. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2554 . 184 หน้า : , ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ National geographic. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [GE140.5 .ก63 2554] (2),

ห้องสมุด:
ความรู้สู่การพัฒนา : , นิทรรศการความร่วมมือไทย-ยูเนสโก 16-25 ธันวาคม 2529 ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ, ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ, 2529 . ไม่มีเลขหน้า , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
ท่องโลกสถาปัตย์มหัศจรรย์ ยุคโบราณ = , The wonders of ancient world architecture / โดย วรวุฒิ สารพันธ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฏ ปฏัก, 2552 . 381 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [NA210 .ว45] (1), ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455