ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 16 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ 2550 / โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ก46 2550 (1).

ห้องสมุด:
การตรวจรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 / คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร, 2550Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ก642 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .ก642 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .ก642 (1).

ห้องสมุด:
จาก กดส. สู่สภาร่างฯ / คณะผู้จัดทำหนังสือ คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by คัมภีร์ ดิษฐากรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2550?]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2070 .จ62 (2).

ห้องสมุด:
ฐานข้อมูลรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 = Database for Thailand's Constitution Drafting Assembly Records : Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997) / อำนวยการผลิตโดย มูลนิธิอาเซีย, สถาบันพระปกเกล้า ; คณะผู้จัดทำ ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่น ๆ].

by ถวิลวดี บุรีกุล | มูลนิธิเอเซีย | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, [2542?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG293 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG293 (1), Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG293 (2). :

ทำเนียบสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 / จัดทำโดย กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กลุ่มงานผลิตเอกสาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2070 .ท638 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2070 .ท638 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .ท638 (1).

ห้องสมุด:
บันทึกส่วนตัว ส.ส.ร. เบื้องหน้า-เบื้องหลัง กว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน / บุญเลิศ คชายุทธเดช (ช้างใหญ่).

by บุญเลิศ คชายุทธเดช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2543Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .บ72 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2070 .บ72 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .บ72 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลภาพเหตุการณ์การร่างรัฐธรรมนูญ 2550 / คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ ; คณะผู้จัดทำ อารักษ์ สังหิตกุล ... [และคนอื่น ๆ].

by อารักษ์ สังหิตกุล | สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร, 2550Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ป464 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลภาพเหตุการณ์จาก กดส. สู่ สภาร่างฯ [วีดิทัศน์] / สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เสนอ.

by สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สถานี, [2549]Availability: Items available for reference: Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG535 (1). :

ประมวลเหตุการณ์การจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / คณะกรรมการศึกษาประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะที่ 2 ในคณะกรรมการศึกษาประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมการศึกษาประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะที่ 2.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2551Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2050 .ป444 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2050 .ป444 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2050 .ป444 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2050 .ป444 (1).

ห้องสมุด:
รายงานสภาร่างรัฐธรรมนูญ / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายผลิตเอกสารรัฐสภา กองการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2540Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ร6515 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ร6515 (1).

ห้องสมุด:
วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจในการดำเนินงานของสภาร่างรัฐธรรมนูญ [วีดิทัศน์] / คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการ, [2540?]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: VTG .ว6284 (4). :

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมัชชาแห่งชาติ และสภาร่างรัฐธรรมนูญ / จัดทำโดย กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กลุ่มงานผลิตเอกสาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747 .ส373 2550 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1747 .ส373 2550 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1747 .ส373 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1747 .ส373 2550 (2).

ห้องสมุด:
สภาร่างรัฐธรรมนูญ : เส้นทางการปฏิรูปการเมืองไทย / แถมสุข นุ่มนนท์.

by แถมสุข นุ่มนนท์, 2478-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ถ84 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .ถ84 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2070 .ถ84 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2070 .ถ84 (1).

ห้องสมุด:
สภาร่างรัฐธรรมนูญ กับการร่างรัฐธรรมนูญตามแนวรัฐธรรมนูญนิยม = The constitution drafting assembly and the constitution drafting under constitutionalism / วลัยมาศ แก้วศรชัย.

by วลัยมาศ แก้วศรชัย, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .ว46 (1).

ห้องสมุด:
สภาร่างรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ : ประสบการณ์ต่างประเทศและประเทศไทย / โดย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ชมพูนุท ตั้งถาวร.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | ชมพูนุท ตั้งถาวร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .บ545 2555 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544