ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 681 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สังคมวิทยาชุมชน : หลักการศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติงานชุมชน = The sociology of community : principles of community study, analysis and work / สมศักดิ์ ศรีสันติสุข.

by สมศักดิ์ ศรีสันติสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [ขอนแก่น] : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN28 .ส45 2537 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN28 .ส45 2537 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สังคมวิทยาชุมชน : หลักการศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติงานชุมชน = The sociology of community : principles of community study analysis and work / สมศักดิ์ ศรีสันติสุข.

by สมศักดิ์ ศรีสันติสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ขอนแก่น] : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช้ประโยชน์เบื้องต้น / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM62 .ส56 2536 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช้ประโยชน์เบื้องต้น / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM62 .ส56 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM62 .ส56 2551 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช้ประโยชน์เบื้องต้น / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550Availability: Available for loan (9)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM62 .ส56 2550 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HM62 .ส56 2550 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM62 .ส56 2550 (3). Checked out (3).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา / ลิวอิส เอ. โคเซอร์.

by โคเซอร์, ลิวอิส เอ, ค.ศ. 1913- | นฤจร อิทธิจีระจรัส | วารุณี ภูริสินสิทธิ์ | กาญจพรรษ กอศรีพร | จามะรี พิทักษ์วงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2533-2537 [1990-1994]Availability: Available for loan (44)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM19 .ค95 ล. 1 (18), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM19 .ค95 (10), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM19 .ค95 (16). Checked out (6).

ห้องสมุด:
สังคมวิทยา.

by ณรงค์ เส็งประชา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2528 [1985]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM62 .ณ38 2528 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM62 .ณ38 2528 (3).

ห้องสมุด:
สังคมวิทยาชนบทและเมือง.

by ณรงค์ เส็งประชา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2523Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HT421 .ณ45 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HT421 .ณ45 (2).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช้เบื้องต้น / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาการพิมพ์, 2531Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM62 .ส56 2531 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM62 .ส56 2531 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM62 .ส56 2531 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
สังคมวิทยา (Sociology).

by อุบล เสถียรปกิรณกรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม, ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูนครปฐม, 2528Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM62 .อ77 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM62 .อ77 (3).

ห้องสมุด:
สังคมวิทยา.

by อานนท์ อาภาภิรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2525 [1982]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM62 .อ6 2525 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM62 .อ6 2525 (1).

ห้องสมุด:
สังคมวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Sociology)

by สุขุม ศรีบุรินทร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2525Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM62 .ส62 (4).

ห้องสมุด:
ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกของสังคม.

by พัทยา สายหู.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, เคล็ดไทย, 2516Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM62 .พ6 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM62 .พ6 (1).

ห้องสมุด:
สังคมวิทยาประยุกต์.

by อุทัย หิรัญโต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2519Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM62 .อ7 (1).

ห้องสมุด:
หลักสังคมวิทยา.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2523Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM62 .ส57 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM62 .ส57 (2).

ห้องสมุด:
สังคมวิทยา = Sociology / เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ.

by เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพรส แอนด์ กราฟฟิค จำกัด, 2540Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM606 .ร83 (3).

ห้องสมุด:
สังคมวิทยา.

by ประสาท หลักศิลา, 2464-.

Edition: ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, ก้าวหน้า, 2507Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM62 .ป4 2507 (1).

ห้องสมุด:
สังคมวิทยา.

by ณรงค์ เส็งประชา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : โครงการผลิตเอกสารตำราเรียน วิทยาลัยครูนครปฐม, 2524Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM62 .ณ38 (3).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีสังคมวิทยา : การสร้าง การประเมินค่า และการใช้ประโยชน์ / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM62 .ส557 2539 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM62 .ส557 2539 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM62 .ส557 2539 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544