ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 223 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2556 / กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์.

by กรมการค้าภายใน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [กรุงเทพฯ]: กรม, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 623855 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบตลาดสินค้าเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9016.ท93 ต5 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9016.ท93 ต5 (1).

ห้องสมุด:
การคาดคะเนความต้องการสินค้าเกษตรกรรม.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2524-Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 125/27 2524 (4).

ห้องสมุด:
การค้าสินค้าเกษตร / กองวิจัยสินค้าเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2534-Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9016.ท92 ก624 2536 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9016.ท92 ก624 2534 (4).

ห้องสมุด:
สรุปภาวะเกษตรกรรมครึ่งแรกปี ... และแนวโน้มตลอดปี / ส่วนวิจัยเกษตรกรรม ฝ่ายวิชาการ ธนาคารกสิกรไทย.

by ธนาคารกสิกรไทย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, [2535?]-Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9016.ท92 ส467 2535 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาการกระจายการผลิตและการทำงานในการเกษตร : ร่างเบื้องต้น / โดย กนก คติการ.

by กนก คติการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, [2531?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9016.ท92 ก323 (1).

ห้องสมุด:
โครงการประเมินผลประสิทธิภาพการพัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; นพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ ... [และคนอื่นๆ].

by นพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2546?]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9016.ท92 ค935 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9016.ท92 ค935 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาเรื่องนโยบายราคาและนโยบายการตลาดสินค้าเกษตรกรรม / โดย อัมมาร์ สยามวาลา, เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, วัชรียา โตสงวน.

by อัมมาร สยามวาลา, 2482- | เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, 2493- | วัชรียา โตสงวน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2524Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9016.ท92 อ62 (4).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบตลาดสินค้าเกษตรภาคกลาง-ตะวันตก.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9000.9.ท9 ก5 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
ภาวะการค้าผลิตผลการเกษตรกรรมไทย; ผลิตผลที่มี Potential การส่งออกด้านการค้า.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานปลัดกระทรวง. กองเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ฝ่ายเศรษฐกิจการตลาด, 2520Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD .ก723 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ศักยภาพการเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตรในระดับภูมิภาค / กองวิจัยสินค้า กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

by กองวิจัยสินค้าและการตลาด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2542Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ศ62446 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การกำหนดราคาผลิตผลเกษตร โดยอาศัยราคาเสมอภาค.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2525Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9016.ท92 ก75 (2).

ห้องสมุด:
รายงานโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดตั้งเขตส่งออกสินค้าเกษตร / โดย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; คณะนักวิจัยชัยวัฒน์ คนจริง ... [และคนอื่นๆ].

by ชัยวัฒน์ คนจริง | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2533Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9016.ท92 ร647 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9016.ท92 ร647 (3).

ห้องสมุด:
ศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตรสำคัญของไทย ภายใต้กฎเกณฑ์การค้าโลก / โดย พรทิพย์ ภู่วโรดม.

by พรทิพย์ ภู่วโรดม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9016.ท92 พ43 (2).

ห้องสมุด:
รายงานผลการศึกษา โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบตลาดสินค้าเกษตร โครงการ 1 (1) ศึกษาเพื่อจัดตั้งหรือจัดให้มีตลาดสินค้าเกษตรของประเทศ.

by บริษัทการจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9016.ท92 ก6 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544