ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 118 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ผลการดำเนินงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและขบวนองค์กรชุมชน 10 ปี พอช. 2543-2553 / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ; รวบรวมภาพและข้อมูล ปริญดา รังสีสัจจะ ... [และคนอื่น ๆ].

by สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน | ปริญดา รังสีสัจจะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2553 [2010]Other title: 10 ปี พอช. 2543-2553.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 พ6335 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
สาระสำคัญการบริหารงานชุมชน / อินสอน บัวเขียว.

by อินสอน บัวเขียว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : พิราบ, 2003 [2546]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM766 .อ63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM766 .อ63 (4).

ห้องสมุด:
คู่มือการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปี 2554 / ข้อมูล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ; รวบรวมและเรียบเรียง สำนักสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนและภาคี.

by สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน | สำนักสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนและภาคี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV400.55 .ค74 2554 (2).

ห้องสมุด:
โครงการพัฒนาสวัสดิการชาวบ้าน : การให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี.

by สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), [2551?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 276/2552 (2).

ห้องสมุด:
แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด / โดย ญาณากร พิชญานิน.

by ญาณากร พิชญานิน, 2505- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Guidelines to develop promotion and supporting the community welfare provision of Provincial Social Welfare Promotion Commission.Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV400.55 .ญ636 2553 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการสร้างพื้นที่จัดการตนเองของสภาองค์กรชุมชนเทศบาล ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ / โดย อิทธิพล โคตะมี.

by อิทธิพล โคตะมี, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Other title: Construction of self-governance space of Senangkanikom Municipality Community Organization Councils Senangkanikom District, Amnatcharoen Province.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.อ32 อ633 2554 (2).

ห้องสมุด:
น้ำใสใจจริงเพื่อชุมชน [วีดิทัศน์] / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน).

by สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัีน, [2548?]Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .น659 (1). :

สร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานรากด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

by สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2544?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .พ6238ส46 (1).

ห้องสมุด:
วรรณกรรมปริทรรศน์และการสังเคราะห์ความรู้ เรื่อง "สวัสดิการชุมชนในประเทศไทย" / ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ.

by ปัทมาวดี ซูซูกิ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, 2552Other title: สวัสดิการชุมชนในประเทศไทย.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV400.55 .ป63 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV400.55 .ป63 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV400.55 .ป63 (3). Checked out (2).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Kānčhatkān ʻongkō̜n chumchon / การจัดการองค์กรชุมชน / ฌัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล.

Natthāphong ʻAphichōtdēchāsakun. Mahāwitthayālai Rātchaphat Song Khlā. Prōkrǣm Wichā Kānphatthanā Chumchon. by ณัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Song Khlā] : Prōkrǣm Wichā Kānphatthanā Chumchon Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Rātchaphat Song Khlā, 2561 [2018] Publication: [สงขลา] : โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2561 [2018]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM766 .ณ63 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM766 .ณ63 2561 (1).

ห้องสมุด:
Chāonā phan mai kap kānwinitchai rabop ʻongkō̜n / ชาวนาพันธุ์ใหม่กับการวินิจฉัยระบบองค์กร / วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ.

Wachirawat Ariyasirichot. Mahāwitthayālai Mahāsānrakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. Khrōngkān Phalit læ Phœ̄iphrǣ Tamrā læ Phonngān Wichākān. by วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง. โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Mahā Sārakhrām : Khrōngkān Phalit læ Phœ̄iphrǣ Tamrā læ Phonngān Wichākān (COPAG Press) Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Mahāwitthayālai Maha Sarakham, 2562 [2019] Publication: มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ (COPAG Press) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562 [2019]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM766 .ว26 2562 (1).

ห้องสมุด:
รายงานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดตั้งและพัฒนาการขององค์กรประชาชนชนบท / คณะนักวิจัย ชอบ เข็มกลัด ... [และคนอื่นๆ].

by ชอบ เข็มกลัด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM131 .ร65 (1).

ห้องสมุด:
โครงการการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรชุมชน = A study on factors related to the effectiveness of social welfare project in the community organizations / หัวหน้าโครงการ ชัยพร พิบูลศิริ.

by ชัยพร พิบูลศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2549Other title: Study on factors related to the effectiveness of social welfare project in the community organizations.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV400.55 ช64 (1).

ห้องสมุด:
สวัสดิการชุมชน แก้จนอย่างยั่งยืน [วีดิทัศน์] : วีดีทัศน์องค์ความรู้การพัฒนา / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

by สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วนประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, [2547?]Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ส474 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ส474 (1), Thammasat Library, Pattaya Campus Not for loanCall number: CDG .ส474 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ส474 (1). :

รายงานผลการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและการพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล / บรรณาธิการ พรรณทิพย์ เพชรมาก.

by พรรณทิพย์ เพชรมาก, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2551Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ร645 (1).

ห้องสมุด:
Krabūankān khapkhlư̄an saphā ʻongkō̜n chumchon : kāoyāng phān panhā mung hā khwāmsamret / กระบวนการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน : ก้าวย่างผ่านปัญหา มุ่งหาความสำเร็จ / ประภาส ปิ่นตบแต่ง, อัญชลี แย้มพยนต์, ศิริพร ยอดกมลศาสตร์.

Praphāt Pintoptǣng. ʻAnchalī Yǣmphayon. Siriphō̜n Yō̜tkamonsāt. Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chamuchon. by ประภาส ปิ่นตบแต่ง | อัญชลี แย้มพยนต์ | ศิริพร ยอดกมลศาสตร์, 2510- | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chamuchon, 2555 [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9อ22 ป46 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HN 2012 634207 (1).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน).

by สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2545-Availability: Available for loan (3)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN700.592.พ6 พ56 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HN 2011 431176 (2).

ห้องสมุด:
Phalang bānkhwāng phalang phū sūngwai hūačhai laʻō̜n / พลังบ้านขวาง พลังผู้สูงวัย หัวใจละอ่อน / ผู้เขียน อินทิรา วิทยสมบูรณ์.

ʻInthirā Witthayasombūn Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon. by อินทิรา วิทยสมบูรณ์ | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon (ʻOngkān Mahāchon), 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HN 2012 650103 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544