ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Rư̄anglao phūakrao chāo rabāt pī 2558 : phak nit-- khit thopthūan botrīan ʻībōlā : sarup botrīan rawāng kānpatibatngān faorawang læ pō̜ngkan kānphrǣrabāt rōktittō̜ chư̄awairat ʻībōlā / เรื่องเล่าพวกเราชาวระบาด ปี 2558 : พักนิด-- คิดทบทวนบทเรียนอีโบลา : สรุปบทเรียนระหว่างการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลา / จัดทำโดย สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

Samnak Rabāt Witthayā. by สำนักระบาดวิทยา | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลา กรมควบคุมโรค) (2558.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Rōngphim Chumnum Sahakō̜n Kānkasēt hǣng Prathēt Thai Čhamkat, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: MED WC 2015 661378 (1).

ห้องสมุด:
Rư̄anglao phūakrao chāo rabāt : keptok chabap phisēt-- phak saknit-- khit thopthūan ʻībōlā / เรื่องเล่าพวกเราชาวระบาด : เก็บตกฉบับพิเศษ-- พักสักนิด-- คิดทบทวนอีโบลา / จัดทำโดย สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

Samnak Rabātwitthayā. by สำนักระบาดวิทยา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Samut Sākhō̜n : Bō̜risat Bō̜n Thū Bī Phaplitching Čhamkat, 2558 [2015] Publication: สมุทรสาคร : บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชชิ่ง จำกัด, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: MED WC 2015 661386 (1).

ห้องสมุด:
Rabāt banlư̄ lōk. Lem 26, ʻĪbōlā : wāirāi kō̜ rōk mahāphai čhāk ʻǢpfrikā kālathawīp / ระบาดบันลือโลก. เล่ม 26, อีโบล่า : วายร้ายก่อโรคมหาภัยจากแอฟริกา กาฬทวีป / ประเสริฐ ทองเจริญ.

Prasert Thō̜ngčharoen. by ประเสริฐ ทองเจริญ, 2476-2562.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim ʻAksō̜nsamai (1999), 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย (1999), 2557 [2014]Other title: ʻĪbōlā : wāirāi kō̜ rōk mahāphai čhāk ʻǢpfrikā kālathawīp Other title: อีโบล่า : วายร้ายก่อโรคมหาภัยจากแอฟริกา กาฬทวีป.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WC534 .ป463 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WC534 .ป463 2557 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC534 .ป463 2557 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ patibatkān rōk titchư̄a wairat ʻĪbōlā (Ebola virus disease) samrap phū patibatngān / คู่มือปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน / คณะทำงานจัดทำคู่มือโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ; บรรณาธิการ วรยา เหลืองอ่อน.

Wō̜rayā Lư̄angʻō̜n. Khanathamngān Čhattham Khūmư̄ Rōk Titchư̄a Wairat ʻĪbōlā Samrap Bukkhalākō̜n thāng Kānphǣt læ Sāthāranasuk. Thailand. Samnak Rōk Tittō̜ ʻUbat Mai. by วรยา เหลืองอ่อน | คณะทำงานจัดทำคู่มือโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข | สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Samnak Rōk Tittō̜ ʻUbat Mai Krom Khūapkhum Rōk Krasūang Sāthāranasuk, 2557 [2014] Publication: [นนทบุรี] : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WC534 .ค752 2557 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: MED WC 2014 647945 (3).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānčhatkān mūnfō̜i titchư̄a wairat ʻĪbōlā / คู่มือการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไวรัสอีโบลา / สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.

Samnak ʻAnāmai Singwǣtlō̜m. by สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Edition: Chabap prapprung khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnak, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนัก, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MED WA 2015 648135 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WA790 .ค74 2558 (1).

ห้องสมุด:
ระบาดบันลือโลก. [4] = [World-shaking outbreaks]. [4] / ประเสริฐ ทองเจริญ.

by ประเสริฐ ทองเจริญ, 2476-2562.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย (1999), 2552 [2009]Other title: World-shaking outbreaks..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WC195 .ป465 2552 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Sukkhaphāp khon Thai 2558 : ʻubāi khāi sukkhaphāp : mư̄a sukkhaphāp klāi pen sinkhā yā khư̄ khrư̄angmư̄ sawǣng hākam rai / สุขภาพคนไทย 2558 : อุบายขายสุขภาพ : เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไร / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chat. by มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: ʻUbāi khāi sukkhaphāp : mư̄a sukkhaphāp klāi pen sinkhā yā khư̄ khrư̄angmư̄ sawǣng hākam rai Other title: อุบายขายสุขภาพ : เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไร.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA900.JT3.02 ส724 2558 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.02 ส724 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WA900.JT3.02 ส724 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WA900.JT3.02 ส724 2558 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544