ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 255 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กลยุทธ์มัดใจลูกค้าด้วยงานบริการชั้นเยี่ยม / นิรันดร์ อุตมฉันท์ แปล.

by นิรันดร์ อุตมฉันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ยินหยาง, 2531Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9987.ญ6 ก4 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD9987.ญ6 ก4 (1).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมการบริการระหว่างประเทศ (International service industry).

by สมชัย วรณะรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9980.5 .ส4 (2).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมการบริการเบื้องต้น (Basic service industry).

by วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2525Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9980.5 .ว6 (2).

ห้องสมุด:
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ = Service industry management : ฉบับทบทวนความรู้ความเข้าใจ / นฤมล สุ่นสวัสดิ์.

by นฤมล สุ่นสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2552Other title: Service industry management.Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD9980.5 .น44 2552 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการพัฒนาการให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาการให้บริการในร้านอาหารและภัตตาคาร / โดย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; คณะผู้ดำเนินงานวิจัย สุปรียา ควรเดชะคุปต์ ... [และคนอื่นๆ].

by สุปรียา ควรเดชะคุปต์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9987.ท92 ค74 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD9987.ท92 ค74 (1).

ห้องสมุด:
รายงานโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การค้าบริการ / จัดทำโดย บริษัทดาต้าเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด.

by บริษัทดาต้าเสิร์ช (ไทยแลนด์).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท, [253- ]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD9987.ท92 ร6 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9987.ท92 ร6 ล.1 (2).

ห้องสมุด:
ชี้ช่องขุมทรัพย์ธุรกิจบริการ : หาเงินง่ายยุคดิจิตอล / บรรณาธิการ กอบชัย ชอัมพงษ์.

by กอบชัย ชอัมพงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด, 2548Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9987.ท92 ช62 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD9987.ท92 ช62 (2).

ห้องสมุด:
การวิจัยอุตสาหกรรมการบริการ (Research methods in service industry) โดย ธีระเดช ริ้วมงคล และ ประภา อุนรัตน์.

by ธีระเดช ริ้วมงคล | ประภา อุนรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62.5 .ธ6 (2).

ห้องสมุด:
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ / นิคม จารุมณี.

by นิคม จารุมณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 2536Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9987.ท92 น624 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9987.ท92 น624 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9987.ท92 น624 (1).

ห้องสมุด:
283 สินค้าบริการพิสดารจากญี่ปุ่น = 283 useful ideas from Japan / [โดย] leonard Koren ; ธนิต ธรรมสุคติ แปลและเรียบเรียง.

by โคเรน, ลีโอนาร์ด, ค.ศ. 1948- | ธนิต ธรรมสุคติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2532Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9987.ญ62 ค95 (2).

ห้องสมุด:
สามประสานเพื่อความเป็นเลิศของธุรกิจบริการ = TBS on three elements of service excellence / บรรณาธิการ พิภพ อุดร.

by พิภพ อุดร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เวลาดี, 2547Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9980.5 .ส64 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD9980.5 .ส64 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD9980.5 .ส64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9980.5 .ส64 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาเรื่องโครงการพัฒนาศึกษา วางระบบจัดเก็บข้อมูล และสถิติการค้าบริการ / คณะผู้วิจัย สุพจน์ จุนอนันตธรรม ... [และคนอื่นๆ].

by สุพจน์ จุนอนันตธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9987.ท92 ร58 (6), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9987.ท92 ร58 ล. 1 (6).

ห้องสมุด:
ตลาดบริการ (Marketing for serviecs).

by สุมนา อยู่โพธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.12.ท9 ส7 (1).

ห้องสมุด:
คำแปลความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ / [แปลโดย] จุมพต สายสุนทร.

by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2537Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9980.6 .ค63 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9980.6 .ค63 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9980.6 .ค63 (1).

ห้องสมุด:
การตลาดบริการ / ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์.

by ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: IND HD 2008 620377 (1).

ห้องสมุด:
การตลาดธุรกิจบริการ = Service marketing / ฉัตยาพร เสมอใจ.

by ฉัตยาพร เสมอใจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2545Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9980.5 .ฉ634 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD9980.5 .ฉ634 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HD9980.5 .ฉ634 (1).

ห้องสมุด:
Service marketing / สมวงศ์ พงศ์สถาพร.

by สมวงศ์ พงศ์สถาพร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Nut Republic, 2546Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9980.5 .ส452 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD9980.5 .ส452 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9980.5 .ส452 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ตลาดบริการ = Marketing for services / สุมนา อยู่โพธิ์ ผู้แต่ง.

by สุมนา อยู่โพธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บิ๊กโฟร์ เพรส จำกัด, 2544Other title: Marketing for services.Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF5415.12.ท9 ส7 2544 (1).

ห้องสมุด:
การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ = Services marketing : concepts and strategies / ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา.

by ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549Other title: Services marketing : concepts and strategies.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9980.5 .ธ64 2549 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9980.5 .ธ64 2549 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD9980.5 .ธ64 2549 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9980.5 .ธ64 2549 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544