ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 185 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ผลการจำกัดปริมาณนำผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสหรัฐอเมริกาและกลุ่มตลาดร่วมยุโรป ต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทย.

by นิวัฒน์ ชัยรัตนฤกษ์ดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9866.ท92 น64 (2).

ห้องสมุด:
รายงานสิ่งทอของโครงการติดตามภาวะสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2526-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 326/27 2526 (1).

ห้องสมุด:
ความต้องการไฟฟ้าสำหรับ อุตสาหกรรมสิ่งทอในอนาคต.

by อาภรณ์ รัตนไพศาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9866.ท92 อ6 (2).

ห้องสมุด:
สิ่งทอกับการเจรจารอบอุรุกวัย / กรมเศรษฐกิจพาณิชย์ กองนโยบายการพาณิชย์.

by กองนโยบายการพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2532Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9850.5.ก2 ส62 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือวิชาการสิ่งทอ / หัวหน้าโครงการ ลิลี่ โกศัยยานนท์.

by ลิลี่ โกศัยยานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำราความรู้พื้นฐานในวิทยาศาสตร์สิ่งทอ, 2541Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TS1445 .ล64 (2).

ห้องสมุด:
เทคโนโลยีสิ่งทอเบื้องต้น / วิมลรัตน์ ศรีจรัสสิน.

by วิมลรัตน์ ศรีจรัสสิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท คราฟแมนเพรส จำกัด, 2550Availability: : Checked out (3).

ห้องสมุด:
ความตกลงการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ.

by วิไลวรรณ นุชเกษม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กองวิจัยสินค้าและการตลาด กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2519Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD .ว61 (1).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมสิ่งทอ โดย ส่วนวิจัยและวางแผน.

by บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2523Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TS1490 .บ4 (1).

ห้องสมุด:
วิเคราะห์การลงทุนในหุ้นสิ่งทอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2524-2528 / เพชรี ขุมทรัพย์.

by เพชรี ขุมทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9866.ท92 พ67 (1).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกับกลยุทธ์ของการวิจัยและพัฒนา / วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา, ปราณี รัตนวลีดิโรจน์.

by วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา | ปราณี รัตนวลีดิโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9866.ท92 ว645 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9866.ท92 ว645 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9866.ท92 ว645 (1).

ห้องสมุด:
ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ปี 2534/35 / อาทิตย์ วุฒิคะโร, ผดุง บุญแจ่ม, สุชาดา โพธิ์เจริญ.

by อาทิตย์ วุฒิคะโร | ผดุง บุญแจ่ม | สุชาดา โพธิ์เจริญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : งานปฏิบัติการพิเศษสิ่งทอ กองอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2535Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9866.ท92 อ643 (1).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมหีบฝ้าย โดยฝ่ายนโยบาย 2 ศึกษาโดย จรัญ มยุเรศ.

by จรัญ มยุเรศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2528Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 243/29 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์สิ่งทอใยประดิษฐ์ในประเทศไทย (The problems in the production and marketing of man-made textile products in Thailand)

by อุไร เพิ่มพูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, แผนกวิชาการบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2520Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9866.ท92 อ7 (1).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย = The Thai textile industries / วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา.

by วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2544Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9866.ท92 ว6435 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9866.ท92 ว6435 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ฝ้ายในประเทศไทย (Cotton textile industry in Thailand).

by จันทนาทิพ วชิระสมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, แผนกวิชาพาณิชย์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2517Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9886.ท92 จ6 (1).

ห้องสมุด:
สถานการณ์และการค้าสิ่งทอของต่างประเทศกับผลกระทบต่อประเทศไทย โดย อภิชัย อภิวัฒนา.

by กระทรวงพาณิชย์. กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองวิจัยสินค้าและการตลาด | อภิชัย อภิวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2528Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9866.ท92 พ64 (1).

ห้องสมุด:
การพึ่งพาการนำเข้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย / อาทิตย์ วุฒิคะโร, ผดุง บุญแจ่ม.

by อาทิตย์ วุฒิคะโร | ผดุง บุญแจ่ม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : งานปฏิบัติการพิเศษสิ่งทอ กองอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2535Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9866.ท92 อ63 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบข้อตกลง GATT รอบอุรุกวัยต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอไทย / โดย ศุภัช ศุภชลาศัย.

by ศุภัช ศุภชลาศัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9866.ท92 ศ737 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544