ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 110 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
วิถีทางการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปปี 2526 และแนวโน้มปี 2527.

by กระทรวงพาณิชย์. กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 158/27 (1).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป.

by ธนาคารไทยพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ส่วนวิจัยเศรษฐกิจ, 2527Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 412/27 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 412/27 (1).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป.

by กระทรวงอุตสาหกรรม. สำนักงานปลัดกระทรวง. กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9940.ท92 อ7 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการศึกษาวิจัยเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก.

by กระทรวงพาณิชย์. กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กองวิจัยสินค้าและการตลาด, 2523Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 112/24 (2).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปเบื้องต้น / กมล พรหมหล้าวรรณ.

by กมล พรหมหล้าวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9940.ก2 ก44 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9940.ก2 ก44 (2).

ห้องสมุด:
ภาวะการผลิตและการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป ปี 2529 และประมาณการปี 2530.

by อภิชัย อภิวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ฝ่ายวิจัยสินค้าอุตสาหกรรม กองวิจัยสินค้าและการตลาด กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 405/29 (1).

ห้องสมุด:
ภาวะการผลิตและการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป ปี 2529 และเป้าหมายการส่งออกปี 2530.

by อภิชัย อภิวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพ, ฝ่ายวิจัยสินค้าอุตสาหกรรม กองวิจัยสินค้าและการตลาด กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 248/30 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเฉพาะประเภท 2525. อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป.

by กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2525Other title: อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 076/26 (1).

ห้องสมุด:
สถานภาพการใช้เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป ขนาดย่อมและขนาดกลาง / สุชาดา ประชาศรี, อาทิตย์ วุฒิคะโร.

by สุชาดา ประชาศรี | อาทิตย์ วุฒิคะโร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2533Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9940.ท92 ส72 (1).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมการปรับตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศไทย = Behavioral adjustment of Thai garment manufacturers / ณุชาดา เจริญพานิช.

by ณุชาดา เจริญพานิช, 2517-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9940.ท92 ณ72 (1).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยฝ่ายนโยบาย 4 ศึกษาโดย จันทนี จงนิตยกาล และ สุชาติ นาคอ่อน.

by กระทรวงอุตสาหกรรม. สำนักงานปลัดกระทรวง. กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม | จันทนี จงนิตยกาล | สุชาติ นาคอ่อน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2528Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 250/29 (1).

ห้องสมุด:
การสำรวจตลาดเสื้อผ้าในญี่ปุ่น.

by วัลย์ลดา อินทวุฒิชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., ม.ป.ป. Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9940 .ว6 (1).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดย สุรภี คุปตารักษ์.

by กระทรวงอุตสาหกรรม. สำนักงานปลัดกระทรวง. กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม | สุรภี คุปตารักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2525Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9940.ท92 อ7 2525 (1).

ห้องสมุด:
Fǣchannittā mā pœ̄t rān sư̄aphā kan thœ / แฟชั่นนิสต้า มาเปิดร้านเสื้อผ้ากันเถอะ / นิกข์นิภา สหัสโยธิน.

Nikniphā Sahatyōthin. by นิกข์นิภา สหัสโยธิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : ʻAidīsī ʻInfō Ditthibiutœ̄ Sentœ̄, 2552 [2009] Publication: นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9940.ก2 น62 2552 (1).

ห้องสมุด:
การจัดการสินค้าเสื้อผ้า = Apparel merchandising management / ศรีกาญจนา พลอาสา.

by ศรีกาญจนา พลอาสา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2546Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9940.ก2 ศ46 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD9940.ก2 ศ46 (2).

ห้องสมุด:
เสื้อผ้าอุตสาหกรรม / จิตรพี ชวาลาวัณย์.

by จิตรพี ชวาลาวัณย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ต้นอ้อ แกรมมี่ จำกัด, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9940 .จ63 (1).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม : การปรับตัวยุคการค้าเสรี / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ บรรณาธิการ.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2548Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD9850.5 .อ73 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9850.5 .อ73 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD9850.5 .อ73 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9850.5 .อ73 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9850.5 .อ73 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544