ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 106 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าซื้อ / โดย กีรติกิติ์ หนูเกื้อ.

by กีรติกิติ์ หนูเกื้อ, 2526-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Rights and duties of the hirer in hire-purchase.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1104 .ก643 (1).

ห้องสมุด:
มองปัญหาคดีเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นหนึ่ง : วิธีสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์ / เรียบเรียงโดย ภาสกร ญาณสุธี.

by ภาสกร ญาณสุธี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอฑตยา มิเล็นเนียม จำกัด, 2549Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT877 .ภ65 2549 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT877 .ภ65 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT877 .ภ65 2549 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการศึกษาวิจัยการซื้อขายสินค้าระบบเงินผ่อน โดย ฝ่ายวิจัยบริการการตลาด ; ศึกษาโดย แววตา ดิษฐ์ศร และ สินาด โสมขันเงิน.

by กระทรวงพาณิชย์. กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองวิจัยสินค้าและการตลาด | แววตา ดิษฐ์ศร | สินาด โสมขันเงิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ 2523Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5568 .พ66 (3).

ห้องสมุด:
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายของศาล : ศึกษากรณีเช่าซื้อรถยนต์ / สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์.

by สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์, 2493-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552Other title: Problems result in the discretion of the court to determind the damages : the study case of hire-purchase of automobile.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT877 .ส73 2552 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเช่าซื้อ.

by มานะ พิทยาภรณ์, 2469-2546.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2512Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ช7 ม6 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเช่าซื้อ / โดย มานะ พิทยาภรณ์.

by มานะ พิทยาภรณ์, 2469-2546.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : แสงทองการพิมพ์, [2515] [1972]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ช7 ม6 2515 (3).

การคุ้มครองผู้ซื้อในสัญญาซื้อขายผ่อนส่ง = Protections for buyer in credit-sale agreement / โดย พนินทร โกมลเสน.

by พนินทร โกมลเสน, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Protections for buyer in credit-sale agreement.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT877 .พ363 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการศึกษาวิจัยการซื้อขายสินค้าระบบเงินผ่อน โดย แววตา ดิษฐ์ศร และ สินาด โสมขันเงิน.

by กระทรวงพาณิชย์. กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ | แววตา ดิษฐ์ศร | สินาด โสมขันเงิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2521Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5568 .พ64 (5).

ห้องสมุด:
การควบคุมสัญญาเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า / โดย ฐิติมา ชินวโรดม.

by ฐิติมา ชินวโรดม, 2526-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Controlling of hire purchase of electricity goods.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1104 .ฐ636 (1).

ห้องสมุด:
การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายก่อนผ่อนชำระ / ไพโรจน์ คลังสิน.

by ไพโรจน์ คลังสิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด, [2543]Availability: Available for loan (3)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5681.ล6 พ94 (3).

ห้องสมุด:
ข้อสังเกตเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อ.

by ไพจิตร ปุญญพันธุ์, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., 2516Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท535 .พ9 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ ที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับ การโอนกรรมสิทธิ.

by อมรรัตน์ ลัคนทิน, 2491-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ซ7 อ4 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ซ7 อ4 (2).

ห้องสมุด:
การเช่าซื้อรถในภาคใต้ / อมรรัตน์ จำนง.

by อมรรัตน์ จำนง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : ส่วนวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้, [2545?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .อ4448ก64 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะเช่าซื้อพร้อมคำพิพากษาฎีกา / วรวิทย์ ฤทธิทิศ.

by วรวิทย์ ฤทธิทิศ, 2506-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2537Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ช7 ว44 2537 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ช7 ว44 2537 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะเช่าซื้อ พร้อมคำพิพากษาฎีกา / โดย วรวิทย์ ฤทธิทิศ.

by วรวิทย์ ฤทธิทิศ, 2506-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทศรีสมบัติการพิมพ์ จำกัด, 2535Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ช7 ว44 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ช7 ว44 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ช7 ว44 (3).

ห้องสมุด:
คดีเช่าซื้อ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ศรีสมบัติการพิมพ์ จำกัด, 2534Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ช7 ส65 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ช7 ส65 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ช7 ส65 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ / อำนัคฆ์ คล้ายสังข์.

by อำนัคฆ์ คล้ายสังข์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ช7 อ62 2533 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ช7 อ62 2533 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ช7 อ62 2533 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ช7 อ62 2533 (5).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ (hire of property, hire purchase) / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ช7 ผ93 2540 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายลักษณะวิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ.

by อำนัคฆ์ คล้ายสังข์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518-Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ช7 อ62 2518 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ช7 อ62 2523 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544