ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 2603 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
"6 ตุลา" กับสถานะทางประวัติศาสตร์การเมือง (ใหม่) / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2551Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: 118/2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2008 520609 (1).

ห้องสมุด:
'คน' สร้างบ้านแห่งนครอุดรธานี : เทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี / ผู้เขียน อินทิรา วิทยสมบูรณ์.

by อินทิรา วิทยสมบูรณ์ | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7287.96.ท92อ4 อ63 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2010 569200 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD7287.96.ท92อ4 อ63 2553 (1).

ห้องสมุด:
'Chumchon læ mư̄ang nā yū' dū yāngrai? / 'ชุมชนและเมืองน่าอยู่' ดูอย่างไร? / โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ ; กองบรรณาธิการ ทับทิม แก้วกิ่ง ... [และคนอื่น ๆ].

Thapthim Kǣoking. Mūnnithi Chumchon Thai. Khrōngkān Patibatkān Chumchon læ Mư̄ang Nāyū. by ทับทิม แก้วกิ่ง | มูลนิธิชุมชนไท. โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān, 2549 [2006] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HT178.ท9 ช742 2549 (1).

ห้องสมุด:
2 ทศวรรษ ครป. : บนเส้นทางการเมืองภาคประชาชน พ.ศ. 2522-2542 / บรรณาธิการ นฤมล ทับจุมพล.

by นฤมล ทับจุมพล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย, 2543Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1742 .ก13 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1742 .ก13 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1742 .ก13 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1742 .ก13 (1).

ห้องสมุด:
2 thotsawat hǣng kānphatthanā kāndœ̄nthāng phư̄a ʻanākhot : 20 pī Samnak Kānčharāčhō̜n læ Khonsong / 2 ทศวรรษแห่งการพัฒนา การเดินทางเพื่ออนาคต : 20 ปี สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร = Two decades of development travel to the future : 20 years of Traffic and Transportation Department / Traffic and Transportation Department Bangkok Metropolitan Administration.

by กรุงเทพมหานคร. สำนักการจราจรและขนส่ง | Bangkok Metropolitan Administration. Traffic and Transportation Department.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Samnak, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556 [2013]Other title: Sō̜ng thotsawat hǣng kānphatthanā kāndœ̄nthāng phư̄a ʻanākhot : 20 pī Samnak Kānčharāčhō̜n læ Khonsong Other title: Two decades of development travel to the future : 20 years of Traffic and Transportation Department | สองทศวรรษแห่งการพัฒนา การเดินทางเพื่ออนาคต : 20 ปี สำนักการจราจรและขนส่ง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HE273.55.ฮ7ก4 ก12 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TRAN HE 2013 636400 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE273.55.ฮ7ก4 ก12 2556 (1).

ห้องสมุด:
2 ปี กับรัฐมนตรี- - อภิสิทธิ์ / คณะผู้จัดทำ สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ... [และคนอื่น ๆ].

by สาทิตย์ วงศ์หนองเตย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : บริษัทเอส.อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด, 2543Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.อ38 ก615 (2).

ห้องสมุด:
3 rūam phư̄a 3 sāng : krabūan kānrīanrū phư̄a sāng khwām prō̜ngdō̜ng khō̜ng khonnai chāt nai radap phư̄nthī / 3 ร่วม เพื่อ 3 สร้าง : กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความปรองดองของคนในชาติในระดับพื้นที่ / แผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ กระทรวงมหาดไทย.

Krasūang Mahātthai. Phǣnngān Songsœ̄m Kānpokkhrō̜ng Rabō̜p Prachāthipatai ʻAn mī Phra Mahā Kasat Songpen Pramuk læ Kānthamrongwai sưng Sathābanlak khō̜ng Chāt nai Radap Phư̄nthī. by กระทรวงมหาดไทย. แผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūan Yutthasāt dān Khwāmmankhong Phāinai Samnak Nayōbāi læ Phǣn Samnakngān Palat Krasūang Mahātthai, 2555 [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2555 [2012]Other title: Sām rūam phư̄a sām sāng : krabūankān rīanrū phư̄a sāng khwām prō̜ngdō̜ng khō̜ng khonnai chāt nai radap phư̄nthī Other title: สามร่วมเพื่อสามสร้าง : กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความปรองดองของคนในชาติในระดับพื้นที่.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.55.ฮ9ร7 ก123 2555 (1).

ห้องสมุด:
3 หญิงแกร่งแห่งความเป็นผู้นำ / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.

by ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1236.5.ท9 ถ354 2555 (2).

ห้องสมุด:
5 rō̜p Phonʻēk Praphāt Čhārusathīan / 5 รอบ พลเอกประภาส จารุเสถียร / [กระทรวงมหาดไทย].

Thailand. Krasūang Mahātthai. by กระทรวงมหาดไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜nlūang KrungthēpThonburī : Rōngphim Sūan Thō̜ngthin Krom Kānpokkhrō̜ng, 2515 [1972] Publication: นครหลวงกรุงเทพ ธนบุรี : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2515 [1972]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป424 ก12 2515 (1).

ห้องสมุด:
10 khon khōn Thaksin / 10 ฅน โค่นทักษิณ / เทิดธรรม ทรงไทย.

Thœ̄ttham Songthai. by เทิดธรรม ทรงไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rūamdūai Chūaikan, 2547 [2004] Publication: กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2547 [2004]Other title: Sip khon khōn Thaksin Other title: สิบคนโค่นทักษิณ.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.5 .ท75 2547 (1).

ห้องสมุด:
14 ตุลา รัฐธรรมนูญสีเลือด / กำแหง ภริตานนท์.

by กำแหง ภริตานนท์, 2485-2550.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บางหลวง, 2537Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .ก62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS586 .ก62 (3).

ห้องสมุด:
14 เลือดใหม่ ไผ่ต่างกอ / กองบรรณาธิการข่าวสด.

by กองบรรณาธิการข่าวสด.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2552Other title: สิบสี่เลือดใหม่ ไผ่ต่างกอ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.5 .ก15 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.5 .ก15 (2).

ห้องสมุด:
15 สตรีหมายเลขหนึ่งแห่งแดนอาทิตย์อุทัย / อิมาอิ ฮิซาโอะ เขียน ; อาทร ฟุ้งธรรมสาร แปลและเรียบเรียง.

by ฮิซาโอะ, อิมาอิ | อาทร ฟุ้งธรรมสาร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2555 [2012]Other title: สิบห้าสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งแดนอาทิตย์อุทัย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1762.5.ก3 .ฮ626 2555 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1762.5.ก3 .ฮ626 2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1762.5.ก3 .ฮ626 2555 (1).

ห้องสมุด:
20 Khamtō̜p kap kānmī sūanrūam thāngkān mư̄ang / 20 คำตอบกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง / เรียบเรียงโดย อารีย์วรรณ พูลทรัพย์.

ʻĀrīwan Phūnsapphaya. by อารีย์วรรณ พูลทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, 2551 [2008] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551 [2008]Other title: Yīsip khamtō̜p kap kānmī sūanrūam thāngkān mư̄ang Other title: ยี่สิบคำตอบกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2008 680136 (1).

ห้องสมุด:
52 ปี ของประชาธิปไตย.

by ศรณรงค์ ปิยะกาญจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, แพร่พิทยา, (2527)Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก1 ศ4 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก1 ศ4 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก1 ศ4 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
60 ปี ประชาธิปไตยไทย / โดย คณะกรรมการ 60 ปี ประชาธิปไตยไทย ; บรรณาธิการ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ.

by คณะกรรมการ 60 ปี ประชาธิปไตย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2536Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก1 ห15 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก1 ห15 (5), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก1 ห15 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก1 ห15 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
64 pī Dō̜kmai nai mūaiphom ʻŌ̜ngsān Sūčhī : kāntō̜sū nai songkhrām thī rai khwāmklīatchang. 64 ปี ดอกไม้ในมวยผม อองซาน ซูจี : การต่อสู้ในสงครามที่ไร้ความเกลียดชัง.

Bō̜risat Thīwī Būraphā. by บริษัททีวีบูรพา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Thīwī Būraphā, 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา, 2552 [2009]Other title: Hoksip sī pī dō̜kmai nai mūaiphom ʻŌ̜ngsān Sūčhī : kāntō̜sū nai songkhrām thī rai khwāmklīatchang Other title: ʻŌ̜ngsān Sūčhī Other title: หกสิบสี่ปีดอกไม้ในมวยผม อองซาน ซูจี : การต่อสู้ในสงครามที่ไร้ความเกลียดชัง | อองซาน ซูจี.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS530.53.อ52 ก612 2552 (1).

ห้องสมุด:
100 คนผู้ทรงอิทธิพลต่อสยามประเทศ / ทศ คณนาพร และคณะ.

by ทศ คณนาพร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2551Other title: 100 ฅนผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศ | หนึ่งร้อยคนผู้ทรงอิทธิพลต่อสยามประเทศ.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.5 .ท52 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544