ผลการค้นหาของคุณมี 33 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
The anguish of surrender : , Japanese POW's of World War II / โดย Straus, Ulrich. การพิมพ์: Seattle, W.A. University of Washington Press, 2003 . xx, 282 p. : , An ADST-DACOR diplomats and diplomacy book รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [D805.U5 S77] (1),

ห้องสมุด:
Democracy in Japan : , the emerging global concern / โดย McNeil, Frank. การพิมพ์: New York : Crown Publishers, 1994 . vii, 280 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1681 .M36] (1),

ห้องสมุด:
East meets West : , the modern history of East Asia / โดย Morales, Alberto Casto. การพิมพ์: Hong Kong : Macmillan, 1972 . 212 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS735 .M67] (1),

ห้องสมุด:
Educational thought and ideology in modern Japan : , state authority and intellectual freedom / โดย Horio, Teruhisa, การพิมพ์: [Tokyo] : University of Tokyo Press, 1988 . 410 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LA1312 .H63] (1),

ห้องสมุด:
The Final confrontation : , Japan's negotiations with the United States, 1941 /   การพิมพ์: New York : Columbia University Press, 1994 . xxxviii, 437 p. : , Translation of chapter 3 through 5 of volume 7 in the series: Taiheiyo Senso e no michi : kaisen no gaiko shi, published in 1962-1963 reissued in 1987-1988. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [D753 .F563] (1),

ห้องสมุด:
A financial history of the new Japan โดย Adams, Thomas Francis Morton. การพิมพ์: Tokyo, Kodansha International 1972 . 547 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HG188.J3 A3] (1),

ห้องสมุด:
Higher education in Japan ; , its take-off and crash. โดย Nagai, Michio. การพิมพ์: [Tokyo] University of Tokyo Press 1971 . 264 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LA1318 .N3] (1),

ห้องสมุด:
Hiroshima : , Why America dropped the atomic bomb / โดย Takaki, Ronald T., การพิมพ์: Bonton : Little, Brown and Co., 1995 . 193 p., [8] p. of plates : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [D769.2 .T35] (1),

ห้องสมุด:
Japan : , the story of a nation / โดย Reischauer, Edwin Oldfather, การพิมพ์: New York : Knopf, 1974 . 387 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS835 .R4 1974] (1),

ห้องสมุด:
Japan and South East Asia /   การพิมพ์: London : Routledge, 2001 . 2 v. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [DS525.9.J3 J32] (2), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS525.9.J3 J32] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS525.9.J3 J32] (1),

ห้องสมุด:
Japan at war : , an oral history / โดย Cook, Haruko Taya. การพิมพ์: New York : New Press, 1992 . xiii, 479 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [D811.A2 C64] (1),

ห้องสมุด:
The Japanese and Sun Yat-sen. โดย Jansen, Marius B. การพิมพ์: Stanford, Stanford University Press 1954 . 274 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS777 .J3] (1),

ห้องสมุด:
Legends of the samurai / โดย Sato, Hiroaki, การพิมพ์: Woodstock, N.Y. : Overlook Press, 1995 . xxxix, 391 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS827.S3 S38] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455