ผลการค้นหาของคุณมี 40 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Black Star : , 60 years of photojournalism / โดย Neubauer, Hendrik. การพิมพ์: Koln : Konemann, 1997 . 460 p. : , Text in English, German and French. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [TR820.5 .N48] (1),

ห้องสมุด:
The burden of visual truth : , the role of photojournalism in mediating reality / โดย Newton, Julianne Hickerson, | Newton, Julianne H., | Newton, Julianne, การพิมพ์: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, 2001 . xv, 217 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [TR820 .N49] (1),

ห้องสมุด:
Complete book of press photography.   การพิมพ์: New York, 1950 . 206 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [TR820 .N3] (1),

ห้องสมุด:
Digital photojournalism / โดย Zavoina, Susan C. การพิมพ์: Boston : Allyn and Bacon, 2002 . xxvi, 176 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TR820 .Z38] (1),

ห้องสมุด:
Eyewitness : , 150 years of photojournalism / โดย Lacayo, Richard. การพิมพ์: New York : Time, 1995 . 192 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [TR820 .L34 1995] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TR820 .L34 1995] (1),

ห้องสมุด:
Faces /   การพิมพ์: New York : Gramercy Books , 1991 . 192 p. : , "A Bob Adelman book." | Includes index. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TR681.F3 F33 1994] (1),

ห้องสมุด:
The Great Life photographers /   การพิมพ์: New York : Little, Brown and Company, 2010 . 608 p. : , Reprint. Originally published: 2004. | Includes index. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [TR820 .G74 2004] (1),

ห้องสมุด:
Is anayone taking any notice? โดย McCullin, Donald. การพิมพ์: Cambridge, Mit Pr. 1973 . unpaged. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [TR654 .M3] (1),

ห้องสมุด:
The Joy of Life / โดย Kunhardt, Philip B., การพิมพ์: [Boston] : Little, Brown, 1989 . 224 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [TR820 .K835] (1),

ห้องสมุด:
Our world now 4 /   การพิมพ์: London : Thames & Hudson, 2011 . 337 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [D862 .O87 2011] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [D862 .O87 2011] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455