ผลการค้นหาของคุณมี 118 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Academic writing in a second language : , essays on research and pedagogy /   การพิมพ์: Norwood, NJ : Ablex, 1995 . xxxi, 410 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PE1128.A2 A33] (1),

ห้องสมุด:
Academic writing in a second or foreign language : , issues and challenges facing ESL/EFL academic writers in higher education contexts /   การพิมพ์: London ; | New York, NY : Continuum International Pub., 2012 . xii, 250 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PE1128.A2 A334 2012] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The acquisition of prosodic structure in a second language / โดย Young-Scholten, Martha. การพิมพ์: Tubingen [Germany] : Max Niemeyer Verlag, 1993 . vii, 204 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [P224 .Y67] (1),

ห้องสมุด:
The acquisition of the V-raising parameter by young Thai EFL learners / โดย Bussarakam Homchuen. การพิมพ์: [Bangkok, Thailand] : Language Institute, Thammasat University, 2016 . 8, 52 leaves : , Independent study (M.A. (Teaching English as a Foreign Language))--Thammasat University, 2016. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PE1068.T5 B884 2016] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PE1068.T5 B884 2016] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Adult language acquisition : , cross-linguistic perspectives /   การพิมพ์: Cambridge [England] : Cambridge University Press, 1993 . 2 v. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [P118.2 .A34] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The Age factor and early language learning /   การพิมพ์: Berlin : Mouton de Gruyter, 2009 . x, 424 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [P118.65 .A34 2009] (1),

ห้องสมุด:
Analysing learner language / โดย Ellis, Roderick James, | Ellis, Rod, การพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2005 . x, 404 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [P118.2 .E394 2005] (1),

ห้องสมุด:
Assessing grammar / โดย Purpura, James E. การพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2005 . xii, 305 p. , Reprint. Originally published: 2004. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LANG&LIT P 2005 625738] (1),

ห้องสมุด:
Attitudes, orientations, and motivations in language learning : , advances in theory, research, and applications /   การพิมพ์: Malden, Mass. : Blackwell Pub., 2003 . iv, 214 p. : , Supplement to: Language learning : a journal of research in language studies, vol. 53, 2003. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [P118.2 .A88] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Beyond the grammar wars : , a resource for teachers and students on developing language knowledge in the English/literacy classroom /   การพิมพ์: New York : Routledge, 2010 . ix, 319 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [P118.2 .B488] (1),

ห้องสมุด:
The Cambridge handbook of second language acquisition /   การพิมพ์: New York : Cambridge University Press, 2013 . xiv, 823 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [P118.2 .C363 2013] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LANG&LIT P 2013 612611] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The classroom and the language learner : , ethnography and second Language classroom research / โดย Van Lier, Leo. การพิมพ์: London : Longman, 1988 . 262 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [P53 .V323] (1),

ห้องสมุด:
Cognition and second language instruction /   การพิมพ์: Cambridge ; | New York, N.Y. : Cambridge University Press, 2001 . x, 453 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LANG&LIT P 2001 621008] (1),

ห้องสมุด:
Cognitive linguistics and language teaching / โดย Holme, Randal, การพิมพ์: Basingstoke [England] : Palgrave Macmillan, 2009 . xiii, 251 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [P165 .H65] (1),

ห้องสมุด:
Communication strategies used by street vendors in conversing with foreign tourists on Panyi Islan, Phangnga / โดย Pemika Kerdlarp, การพิมพ์: [Bangkok, Thailand] : Language Institute, Thammasat University, 2015 . 10, 94 leaves. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Theses Stacks [LANG&LIT PE 2015 655838] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Theses Stacks [LANG&LIT PE 2015 655838] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Computer-assisted language learning : , diversity in research and practice /   การพิมพ์: Cambridge, UK ; | New York : Cambridge University Press, 2012 . xiv, 213 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [P53.28 .C667 2012] (1),

ห้องสมุด:
Conditions for second language learning; , introduction to a general theory. โดย Spolsky, Bernard, การพิมพ์: Oxford, Oxford Univ. Pr. 1989 . 272 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [P118.2 .S63] (1),

ห้องสมุด:
Controversies in second language writing : , dilemmas and decisions in research and instruction / โดย Casanave, Christine Pearson, การพิมพ์: Ann Arbor : University of Michigan Press, 2007 . xi, 245 p. , Reprint. Originally published: 2004. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PE1404 .C37] (1),

ห้องสมุด:
Conversation analysis and second language pedagogy : , a guide for ESL/EFL teachers / โดย Wong, Jean. การพิมพ์: New York : Routledge, 2010 . xiv, 304 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [P118.2 .W66 2010] (1),

ห้องสมุด:
Culture in second language teaching and learning /   การพิมพ์: Cambridge, U.K. ; | New York : Cambridge University Press, 2004 . xi, 250 p. , Reprint. Originally published: 1999. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LANG&LIT P 2004 621017] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455