ผลการค้นหาของคุณมี 26 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
ASEAN-UN cooperation in preventive diplomacy /   การพิมพ์: Bangkok, Thailand : Ministry of Foreign Affairs, 1995 . 344 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JX1963 .A8] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [JX1963 .A8] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JX1963 .A8] (1),

ห้องสมุด:
Building international community : , coperating for peace case studies /   การพิมพ์: Canberra : Allen & Unwin in association with the Peace Research Centre 1994 . xiv, 254 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JX1952 .B85] (1),

ห้องสมุด:
Collective security / โดย Pick, Otto. การพิมพ์: London : Macmillan, 1974 . 123 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JX1938 .P5] (1),

ห้องสมุด:
The economics of defense in the nuclear age, โดย Hitch, Charles Johnston. การพิมพ์: Cambridge, Harvard University Press, 1960 . 422 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [UA23 .H54] (1),

ห้องสมุด:
Global engagement : , cooperation and security in the 21st century /   การพิมพ์: Washington, D.C. : Brookings Institution, 1994 . xvi, 623 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JX1974.7 .G54] (1),

ห้องสมุด:
International law and the use of force by states. โดย Brownlie, Ian, การพิมพ์: Oxford, Clarendon Pr. 1963 . 532 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JX1952 .B712] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JX1952 .B712] (1),

ห้องสมุด:
Peace politics : , the United States between the old and new world orders / โดย Joseph, Paul, การพิมพ์: Philadelphia : Temple University Press, 1993 . xi, 300 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JX1952 .J65] (1),

ห้องสมุด:
Politics among nations; , the struggle for power and peace โดย Morgenthau, Hans Joachim, การพิมพ์: New York, A.A. Knopf 1967 . 615 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JX1391 .M64 1967] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [JX1391 .M64 1967] (2),

ห้องสมุด:
Politics among nations; , the struggle for power and peace โดย Morgenthau, Hans Joachim, การพิมพ์: Calcutta, Scientific Book Agency 1973 . 617 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [JX1391 .M64 1973] (1),

ห้องสมุด:
Politics among nations; , the struggle for power and peace, โดย Morgenthau, Hans Joachim, การพิมพ์: New York, McGraw-Hill 1985 . 688 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JX1391 .M64 1985] (1),

ห้องสมุด:
Prospects for global order /   การพิมพ์: London : Royal Institute of International Affairs and International Institute for Global Peace, 1993 . v. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JX1391 .P76] (1),

ห้องสมุด:
Regional security in the Third World ; , case studies from Southeast Asia and the Middle East. โดย Ayoob, Mohammed, การพิมพ์: London, Croom Helm 1986 . 284 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS63.1 .A97] (1),

ห้องสมุด:
The role of outside powers. โดย Chubin, Shahram. การพิมพ์: (Aldershot, Hants) Pub. for The International Institute for Strategic Studies, by Gower 1982 . 180 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS49.7 .C47] (1),

ห้องสมุด:
Security without nuclear weapons? : , different perspectives on non-nuclear security /   การพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1992 . xiv, 296 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JX1974.7 .S43] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455