ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 40 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
โครงการศึกษาผลกระทบมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนต่อสุขภาพ / คณะผู้ศึกษา สุจิตรา ประสานสุข ... [และคนอื่นๆ].

by สุจิตรา ประสานสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2541-Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD893.5.ท9 ค94 (1).

ห้องสมุด:
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการลดของเสียและการใช้ประโยชน์จากของเสีย = [Research and development on waste minimization and utilization technology] / ดำเนินการศึกษาโดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

by ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2543Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD797.9 .ค94 (2).

ห้องสมุด:
รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธี ของการกำจัดมูลฝอย / จัดทำโดย บริษัทแมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ Fichtner (Asia) Pte. Ltd.

by บริษัทแมคโครคอนซัลแตนท์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟิชท์เนอร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2536Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD789.ท9 ร63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD789.ท9 ร63 (2).

ห้องสมุด:
ทีพีเอช (โททอล ปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอน) = TPH (total petroleum hydrocarbons) / กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์ข้อมูลสารอันตรายและอนุสัญญา กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ, 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD196.ป6 ท63 (1).

ห้องสมุด:
พีเอเอช (โพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน) = PAH (Polycyuclic Aromatic Hydrocarbons) / กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์ข้อมูลสารอันตรายและอนุสัญญา กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ, 2543Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QD341.ฮ93 พ65 (1).

ห้องสมุด:
โครงการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้และชายฝั่งทะเล / ดำเนินการศึกษาโดย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ จำกัด ... [และอื่น ๆ].

by บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD313.ท9 ค935 (5).

ห้องสมุด:
รายงานคุณภาพน้ำทะเลและการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมในบริเวณชายฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต / รวบรวมข้อมูลและเขียนรายงาน [โดย] วิจารย์ สิมาฉายา, พิมล วัฒนะมหาตม์, ศุภชัย ซอหะซัน

by วิจารย์ สิมาฉายา | พิมล วัฒนะมหาตม์ | ศุภชัย ซอหะซัน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GC1580 .ว64 (2).

ห้องสมุด:
สารานุกรมใช้น้ำอย่างรู้ค่า / คณะผู้จัดทำ อังคณา อภิวัฒน์มงคล ... [และคนอื่นๆ].

by อังคณา อภิวัฒน์มงคล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการใช้น้ำอย่างรู้ค่า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD313.ท9 ส64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD313.ท9 ส64 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาแนวโน้มระดับตะกั่วในเลือดของตำรวจจราจรและเด็กนักเรียนในกรุงเทพมหานครหลังจากมีการเริ่มใช้มาตรการการใช้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว / ดำเนินการศึกษาโดย วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; หัวหน้าโครงการ นันทวรรณ วิจิตรวาทการ ; อุดมลักษณ์ ศรีทัศนีย์ ผู้วิจัยร่วม.

by นันทวรรณ วิจิตรวาทการ | อุดมลักษณ์ ศรีทัศนีย์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยการสาธารณสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2545Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD193 .น633 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: TD193 .น633 (4).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาสำรวจการใช้ประโยชน์ของเสียและการลดปริมาณของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / เขียนรายงาน[โดย] รังสรรค์ ปิ่นทอง, สาวิตรี นิชานนท์.

by รังสรรค์ ปิ่นทอง | สาวิตรี นิชานนท์ | กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายการใช้ประโยชน์จากของเสีย กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2536Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD897 .ร62 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544