ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 31 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ฟีนอล = Phenol / กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์ข้อมูลสารอันตรายและอนุสัญญา กองจัดการอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ, 2542Availability: : Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
เมทธีลีน คลอไรด์ = Methylene chloride / กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์ข้อมูลสารอันตรายและอนุสัญญา กองจัดการอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ, 2542Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QH545.ด92 ม73 (1).

ห้องสมุด:
ไดออกซิน = P-dioxin / กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์ข้อมูลสารอันตรายและอนุสัญญา กองจัดการอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ, 2542Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QH545.ด95 ด95 (1).

ห้องสมุด:
รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการกำจัดน้ำเสีย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล / จัดทำโดย บริษัทแมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ Environmental Technology Consultants Limited.

by บริษัทแมคโครคอนซัลแตนท์ | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | บริษัทเอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนทส์ | กรมควบคุมมลพิษ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2536Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TD613.ท92ก4 ร64 ล. 1 (3).

ห้องสมุด:
เบนซีน = Benzene / กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์ข้อมูลสารอันตรายและอนุสัญญา กองจัดการอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ, 2542Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QH545.บ73 บ73 (1).

ห้องสมุด:
คลอเดน = Chlordane / กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์ข้อมูลสารอันตรายและอนุสัญญา กองจัดการอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ, 2542Availability: : Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
ประโยชน์และโทษของมูลฝอย / โดย ฝ่ายการใช้ประโยชน์จากของเสีย กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ.

by กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2536Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD791 .ป435 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD791 .ป435 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกลไกการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม = Recommendations for laws and regulations for environmental protection and operation mechanisms for control and enforcement / อำนาจ วงศ์บัณฑิต หัวหน้าโครงการ ; ณัฏฐา หังสพฤกษ์ ... [และคนอื่นๆ].

by อำนาจ วงศ์บัณฑิต | ณัฏฐา หังสพฤกษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2540Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3127 .ข54 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3127 .ข54 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3127 .ข54 (1).

ห้องสมุด:
มลพิษทางเสียง = Noise pollution / บรรณาธิการ ประธาน อารีพล.

by ประธาน อารีพล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD892 .ม43 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาผลกระทบมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนต่อสุขภาพ / คณะผู้ศึกษา สุจิตรา ประสานสุข ... [และคนอื่นๆ].

by สุจิตรา ประสานสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2541-Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD893.5.ท9 ค94 (1).

ห้องสมุด:
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการลดของเสียและการใช้ประโยชน์จากของเสีย = [Research and development on waste minimization and utilization technology] / ดำเนินการศึกษาโดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

by ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2543Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD797.9 .ค94 (2).

ห้องสมุด:
รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธี ของการกำจัดมูลฝอย / จัดทำโดย บริษัทแมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ Fichtner (Asia) Pte. Ltd.

by บริษัทแมคโครคอนซัลแตนท์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟิชท์เนอร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2536Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD789.ท9 ร63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD789.ท9 ร63 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544