ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 5 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย / คณะกรรมการควบคุมมลพิษ.

by คณะกรรมการควบคุมมลพิษ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, [2536]-Availability: Available for loan (32)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD187.5.ท9 ร64 2544 (22), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TD187.5.ท9 ร64 2535 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD187.5.ท9 ร64 2556 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: ENGIN TD 1993 229688 (2).

ห้องสมุด:
แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการผลิตที่สะอาด = National Master Plan on Cleaner Production.

by กรมควบคุมมลพิษ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ผ8338 (1).

ห้องสมุด:
รายงานคุณภาพน้ำทะเลและการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมในบริเวณชายฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต / รวบรวมข้อมูลและเขียนรายงาน [โดย] วิจารย์ สิมาฉายา, พิมล วัฒนะมหาตม์, ศุภชัย ซอหะซัน

by วิจารย์ สิมาฉายา | พิมล วัฒนะมหาตม์ | ศุภชัย ซอหะซัน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GC1580 .ว64 (2).

ห้องสมุด:
สารานุกรมใช้น้ำอย่างรู้ค่า / คณะผู้จัดทำ อังคณา อภิวัฒน์มงคล ... [และคนอื่นๆ].

by อังคณา อภิวัฒน์มงคล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการใช้น้ำอย่างรู้ค่า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD313.ท9 ส64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD313.ท9 ส64 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาสำรวจการใช้ประโยชน์ของเสียและการลดปริมาณของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / เขียนรายงาน[โดย] รังสรรค์ ปิ่นทอง, สาวิตรี นิชานนท์.

by รังสรรค์ ปิ่นทอง | สาวิตรี นิชานนท์ | กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายการใช้ประโยชน์จากของเสีย กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2536Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD897 .ร62 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544