ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
โครงการศึกษาผลกระทบมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนต่อสุขภาพ / คณะผู้ศึกษา สุจิตรา ประสานสุข ... [และคนอื่นๆ].

by สุจิตรา ประสานสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2541-Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD893.5.ท9 ค94 (1).

ห้องสมุด:
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย / คณะกรรมการควบคุมมลพิษ.

by คณะกรรมการควบคุมมลพิษ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, [2536]-Availability: Available for loan (32)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD187.5.ท9 ร64 2544 (22), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TD187.5.ท9 ร64 2535 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD187.5.ท9 ร64 2556 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: ENGIN TD 1993 229688 (2).

ห้องสมุด:
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / คณะกรรมการควบคุมมลพิษ = Thailand state of pollution report /

by คณะกรรมการควบคุมมลพิษ.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, [2536]-Other title: Thailand state of pollution report.Availability: Available for reference (12)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ร645 2541 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG330 2546 (6). :

ห้องสมุด:
มลพิษทางเสียง = Noise pollution / บรรณาธิการ ประธาน อารีพล.

by ประธาน อารีพล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD892 .ม43 (1).

ห้องสมุด:
รายงานคุณภาพน้ำทะเลและการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมในบริเวณชายฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต / รวบรวมข้อมูลและเขียนรายงาน [โดย] วิจารย์ สิมาฉายา, พิมล วัฒนะมหาตม์, ศุภชัย ซอหะซัน

by วิจารย์ สิมาฉายา | พิมล วัฒนะมหาตม์ | ศุภชัย ซอหะซัน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GC1580 .ว64 (2).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาแนวโน้มระดับตะกั่วในเลือดของตำรวจจราจรและเด็กนักเรียนในกรุงเทพมหานครหลังจากมีการเริ่มใช้มาตรการการใช้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว / ดำเนินการศึกษาโดย วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; หัวหน้าโครงการ นันทวรรณ วิจิตรวาทการ ; อุดมลักษณ์ ศรีทัศนีย์ ผู้วิจัยร่วม.

by นันทวรรณ วิจิตรวาทการ | อุดมลักษณ์ ศรีทัศนีย์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยการสาธารณสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2545Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD193 .น633 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: TD193 .น633 (4).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาสำรวจการใช้ประโยชน์ของเสียและการลดปริมาณของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / เขียนรายงาน[โดย] รังสรรค์ ปิ่นทอง, สาวิตรี นิชานนท์.

by รังสรรค์ ปิ่นทอง | สาวิตรี นิชานนท์ | กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายการใช้ประโยชน์จากของเสีย กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2536Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD897 .ร62 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544