ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 21 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
โครงการศึกษาผลกระทบมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนต่อสุขภาพ / คณะผู้ศึกษา สุจิตรา ประสานสุข ... [และคนอื่นๆ].

by สุจิตรา ประสานสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2541-Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD893.5.ท9 ค94 (1).

ห้องสมุด:
รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการกำจัดน้ำเสีย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล / จัดทำโดย บริษัทแมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ Environmental Technology Consultants Limited.

by บริษัทแมคโครคอนซัลแตนท์ | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | บริษัทเอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนทส์ | กรมควบคุมมลพิษ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2536Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TD613.ท92ก4 ร64 ล. 1 (3).

ห้องสมุด:
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย / คณะกรรมการควบคุมมลพิษ.

by คณะกรรมการควบคุมมลพิษ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, [2536]-Availability: Available for loan (32)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD187.5.ท9 ร64 2544 (22), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TD187.5.ท9 ร64 2535 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD187.5.ท9 ร64 2556 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: ENGIN TD 1993 229688 (2).

ห้องสมุด:
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / คณะกรรมการควบคุมมลพิษ = Thailand state of pollution report /

by คณะกรรมการควบคุมมลพิษ.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, [2536]-Other title: Thailand state of pollution report.Availability: Available for reference (12)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ร645 2541 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG330 2546 (6). :

ห้องสมุด:
รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธี ของการกำจัดมูลฝอย / จัดทำโดย บริษัทแมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ Fichtner (Asia) Pte. Ltd.

by บริษัทแมคโครคอนซัลแตนท์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟิชท์เนอร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2536Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD789.ท9 ร63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD789.ท9 ร63 (2).

ห้องสมุด:
แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการผลิตที่สะอาด = National Master Plan on Cleaner Production.

by กรมควบคุมมลพิษ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ผ8338 (1).

ห้องสมุด:
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกลไกการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม = Recommendations for laws and regulations for environmental protection and operation mechanisms for control and enforcement / อำนาจ วงศ์บัณฑิต หัวหน้าโครงการ ; ณัฏฐา หังสพฤกษ์ ... [และคนอื่นๆ].

by อำนาจ วงศ์บัณฑิต | ณัฏฐา หังสพฤกษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2540Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3127 .ข54 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3127 .ข54 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3127 .ข54 (1).

ห้องสมุด:
มลพิษทางเสียง = Noise pollution / บรรณาธิการ ประธาน อารีพล.

by ประธาน อารีพล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD892 .ม43 (1).

ห้องสมุด:
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการลดของเสียและการใช้ประโยชน์จากของเสีย = [Research and development on waste minimization and utilization technology] / ดำเนินการศึกษาโดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

by ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2543Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD797.9 .ค94 (2).

ห้องสมุด:
โครงการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้และชายฝั่งทะเล / ดำเนินการศึกษาโดย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ จำกัด ... [และอื่น ๆ].

by บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD313.ท9 ค935 (5).

ห้องสมุด:
รายงานคุณภาพน้ำทะเลและการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมในบริเวณชายฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต / รวบรวมข้อมูลและเขียนรายงาน [โดย] วิจารย์ สิมาฉายา, พิมล วัฒนะมหาตม์, ศุภชัย ซอหะซัน

by วิจารย์ สิมาฉายา | พิมล วัฒนะมหาตม์ | ศุภชัย ซอหะซัน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GC1580 .ว64 (2).

ห้องสมุด:
สารานุกรมใช้น้ำอย่างรู้ค่า / คณะผู้จัดทำ อังคณา อภิวัฒน์มงคล ... [และคนอื่นๆ].

by อังคณา อภิวัฒน์มงคล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการใช้น้ำอย่างรู้ค่า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD313.ท9 ส64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD313.ท9 ส64 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาแนวโน้มระดับตะกั่วในเลือดของตำรวจจราจรและเด็กนักเรียนในกรุงเทพมหานครหลังจากมีการเริ่มใช้มาตรการการใช้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว / ดำเนินการศึกษาโดย วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; หัวหน้าโครงการ นันทวรรณ วิจิตรวาทการ ; อุดมลักษณ์ ศรีทัศนีย์ ผู้วิจัยร่วม.

by นันทวรรณ วิจิตรวาทการ | อุดมลักษณ์ ศรีทัศนีย์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยการสาธารณสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2545Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD193 .น633 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: TD193 .น633 (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544