ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 68 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
นายกเทศมนตรีในประเทศไทย : การศึกษาเฉพาะกรณีอนุวัตการตามคำสั่งของคณะปฏิวัติ โดย ร.ต. พงศ์ศักดิ์ พิพัฒนเดชา.

by พงศ์ศักดิ์ พิพัฒนเดชา, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2506Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS7404.ก1 พ2 (1).

ห้องสมุด:
การส่งเสริมฐานะครูของคุรุสภา.

by เผดียง พัฒนพิชัย, 2472-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LB2839 .ผ7 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์.

by บุญเลิศ สุริยวรรณ์, 2473-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2039 .บ7 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมความก้าวหน้าของเทศบาล.

by อุทัย หิรัญโต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS7403.ก6 ส6 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

by ประสาน สุขรังสรรค์, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4325.7 .ป4 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานสินค้าขาออกทางเรือ ณ ศุลกสถานกรุงเทพฯ.

by บุญชู ดิษยวณิช, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF3850.6 .บ7 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติ เกี่ยวแก่ภาษีอากรและรายได้ของรัฐ.

by ประเจียด สกุลวงศ์, 2480-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ3638 .ป4 (1).

ห้องสมุด:
คุณค่าของพุทธศาสนาในการบริหารราชการ โดย ร.ท. ทินพันธุ์ นาคะตะ.

by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2509Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: BQ4570.ก53 ท6 (1).

ห้องสมุด:
อาคารสงเคราะห์เช่าซื้อ 413 หลัง ตำบลทุ่งมหาเมฆ.

by พริ้ม มันกลาง, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2507Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7369.5.ท7 พ4 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานของสถานอบรมและฝึกอาชีพ ตำบลลาดยาว อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร โดย พ.ต.อ. ศรีศักดิ์ ธรรมรักษ์.

by ศรีศักดิ์ ธรรมรักษ์, 2463-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การเลือกสรรข้าราชการของกรมมหาดไทย.

by พีรพัฒน์ สัตยพันธ์, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS7404.ก4 พ6 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานสหกรณ์บำรุงที่ดินในประเทศไทย.

by วราภักดิ์ วราลักษณ์, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2105.7 .ว4 (1).

ห้องสมุด:
การสอบในระเบียบข้าราชการพลเรือนไทย โดย ร.ต. ปรีดี ตันติพงศ์.

by ปรีดี ตันติพงศ์, 2478-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ก3 ป4 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานทัณฑสถานวัยหนุ่มมีนบุรี : บทศึกษาเกี่ยวกับการจัดองค์การ หลักการและวิธีปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด.

by ประเสริฐ เมฆมณี, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV9212.6 .ป4 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV9212.6 .ป4 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสำรวจและวิจัยสภาพความเป็นอยู่ของผู้ที่พักอาศัย อยู่ในแหล่งเสื่อมโทรม บริเวณด้านหลังการท่าเรือกรุงเทพฯ (คลองเตย) โดย ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ และคนอื่นๆ.

by ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2503Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV4152.8.ก4 ศ6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV4152.8.ก4 ศ6 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารงานพัฒนา และสงเคราะห์ชาวเขาของกรมประชาสงเคราะห์.

by ชิดพงษ์ สยามเนตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS570.ช6 ช6 (1).

ห้องสมุด:
การขาดแคลนผู้ขับรถยนต์โดยสารประจำทางในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านความเป็นอยู่ การทำงาน และทรรศนะคดี.

by สลัด สุวรรณรอด, 2468-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE5699.5.ฮ7 ส4 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544