ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 68 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
บริการจัดหางานในหน้าที่ของกรมประชาสงเคราะห์.

by ปรีชา จำปารัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2506Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD5982.7 .ป4 (1).

ห้องสมุด:
การแก้ไขและป้องกันปัญหาการว่างงานในประเทศไทย.

by วิจิตร แสงทอง, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD5832.5.ก6 ว6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD5832.5.ก6 ว6 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: IND HD 1965 171377 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของศึกษาธิการจังหวัดในการบริหารการศึกษา.

by ฉลอม อินทกุล, 2478-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2507Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LB2831.726.ท9 ฉ4 (1).

ห้องสมุด:
การอาชีวศึกษาในประเทศไทย บทศึกษาเฉพาะกรณีการสนองความต้องการแรงงาน มีฝีมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

by รำไพ เหมะธุลินทร์, 2469-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LC1047.825 .ร6 (1).

ห้องสมุด:
ความรับผิดชอบในทางการเงินของนายอำเภอ.

by ธวัชชัย สมสมาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS7404.ก1 ธ53 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาแรงงานชาวนาไทยตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ.

by วิโรจน์ ภู่จินดา, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1537 .ว6 (1).

ห้องสมุด:
การสงเคราะห์ชาวเขาในภาคเหนือของตำรวจภูธรชายแดน โดย ร.ต.อ. มนัส ขันธทัตบำรุง.

by มนัส ขันธทัตบำรุง, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS570.ช6 ม3 (1).

ห้องสมุด:
สุขภาพอนามัยของประชาชน การศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับอาหาร อนามัยและความเชื่อทางการอนามัยของประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย พ.ท. อุดม เพ็ชรศิริ.

by อุดม เพ็ชรศิริ, 2466-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2506Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: RA541.ท92 ฉ6 (1).

ห้องสมุด:
การควบคุมรถยนต์บรรทุกสาธารณะ.

by คำรณ อินธนูไชย, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2507Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE5699.5.ก5 ค6 (1).

ห้องสมุด:
การจัดระเบียบบริหารตำรวจทางหลวงในการรักษาสวัสดิภาพประชาชน โดย พ.ต.ท. โพยม จันทรัคคะ.

by โพยม จันทรัคคะ, 2453-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV8079.5 .พ9 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: SOCY HV 1965 170849 (1).

ห้องสมุด:
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้าว บทศึกษาเฉพาะกรณีการตรวจข้าวส่งออกนอกประเทศ.

by บุญเลื่อน บุญเรือง, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2507Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1606.5 .บ7 (1).

ห้องสมุด:
การส่งเสริมกิจการยุวกสิกรในประเทศไทย.

by ผุสสดี สัตยมานะ, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HQ799.9.ย7 ผ7 (1).

ห้องสมุด:
การเสริมสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นชนบทไทยด้วยกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น.

by สุพจน์ พานิชประไพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2504Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN750.92.พ6 ส7 (2).

ห้องสมุด:
การจัดและควบคุมมาตรฐานสินค้าขาออกของประเทศไทย ; การศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับการจัดองค์การและการวางระเบียบงานในระยะเริ่มงาน.

by สง สีหสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2506Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF73 .ส2 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานคุมประพฤติของศาลคดีเด็กและเยาวชน.

by สุเทพ ธรรมภิบาลอุดม, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2506Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV9096.ท9 ส7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV9096.ท9 ส7 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544