ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 68 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การพัฒนาลุ่มน้ำเทนเนซซี่ การศึกษาและวิเคราะห์เฉพาะกรณีเพื่อประโยชน์ในการ พัฒนาลุ่มน้ำเจ้าพระยา.

by ตรีรัตน์ พรหมศิริ, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1740.ท7 ต4 (1).

ห้องสมุด:
การจัดซื้อพัสดุของทางราชการ ; บทศึกษาเฉพาะกรณี การปรับปรุงการบริหารการจัดซื้อพัสดุของกรมทางหลวง.

by ณรงค์ จุลชาต, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2506Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1748.ฮ5 ณ4 (1).

ห้องสมุด:
การควบคุมการคลังเทศบาลโดยเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง.

by ชวลิต โรจนกร, 2466-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ9578 .ช5 (1).

ห้องสมุด:
การตรวจราชการในหน้าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย โดย ร.ต. จำนงค์ บุญชู.

by จำนงค์ บุญชู, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2509Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS7404.ก1 จ63 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของผู้ตรวจราชการส่วนท้องถิ่น.

by กำพจน์ มนุญปิจุ, 2472-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS7404.ก1 ก6 (1).

ห้องสมุด:
การฝึกอบรมพัฒนากรก่อนประจำการของมหาดไทย รุ่นที่ 1-3.

by บุญธรรม ใจรักพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS7404.ก15 ฝ62 (1).

ห้องสมุด:
การจัดองค์การและบริหารงานโฉนดที่ดินในประเทศไทย.

by จงเจริญ อนันตริยกุล, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2507] [1964]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1186.ท9 จ2 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: IND HD 1964 200090 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544