ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 65 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
การศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by เสริมชัย พลพัฒนาฤทธิ์, 2472-2561.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LG395.ก273 ส7 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: EDUC LG 1965 198602 (1).

ห้องสมุด:
สหบัตร ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับการบริหารงานตามโครงการสหบัตร.

by ชุบ กาญจนประกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2503Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z695.83 .ช7 (1).

ห้องสมุด:
งานประชาสัมพันธ์ของรัฐ : บทศึกษาเฉพาะกรณีการปฏิบัติงานวิทยุ กระจายเสียงของกองประชาสัมพันธ์เขตขอนแก่น.

by ถวัลย์ กิตติศรีสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (2510)Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8699.ท9 ถ5 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการเพิ่มประชากรของประเทศไทยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม.

by ปริญญา อังกุราภินันท์, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB3656.5 .ป4 (1).

ห้องสมุด:
องค์การบริหารงานบุคคลของราชการพลเรือนไทย (การศึกษาเกี่ยวกับโครงร่างตามกฎหมาย) / โดย เรือตรี ชาญ ทองแก้ว.

by ชาญ ทองแก้ว, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746 .ช6 (2).

ห้องสมุด:
นายกเทศมนตรีในประเทศไทย : การศึกษาเฉพาะกรณีอนุวัตการตามคำสั่งของคณะปฏิวัติ โดย ร.ต. พงศ์ศักดิ์ พิพัฒนเดชา.

by พงศ์ศักดิ์ พิพัฒนเดชา, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2506Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS7404.ก1 พ2 (1).

ห้องสมุด:
อาคารสงเคราะห์เช่าซื้อ 413 หลัง ตำบลทุ่งมหาเมฆ.

by พริ้ม มันกลาง, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2507Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7369.5.ท7 พ4 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานสหกรณ์บำรุงที่ดินในประเทศไทย.

by วราภักดิ์ วราลักษณ์, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2105.7 .ว4 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสำรวจและวิจัยสภาพความเป็นอยู่ของผู้ที่พักอาศัย อยู่ในแหล่งเสื่อมโทรม บริเวณด้านหลังการท่าเรือกรุงเทพฯ (คลองเตย) โดย ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ และคนอื่นๆ.

by ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2503Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV4152.8.ก4 ศ6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV4152.8.ก4 ศ6 (2).

ห้องสมุด:
บริการจัดหางานในหน้าที่ของกรมประชาสงเคราะห์.

by ปรีชา จำปารัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2506Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD5982.7 .ป4 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544