ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 79 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
องค์การบริหารสุขาภิบาล โดย ร.ต. กิตติ ประทุมแก้ว.

by กิตติ ประทุมแก้ว, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2504Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7404.ก13 ส7 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมความก้าวหน้าของเทศบาล.

by อุทัย หิรัญโต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS7403.ก6 ส6 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานของสถานอบรมและฝึกอาชีพ ตำบลลาดยาว อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร โดย พ.ต.อ. ศรีศักดิ์ ธรรมรักษ์.

by ศรีศักดิ์ ธรรมรักษ์, 2463-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV9412.8.ก4 ศ4 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

by ประสาน สุขรังสรรค์, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4325.7 .ป4 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
บริการจัดหางานในหน้าที่ของกรมประชาสงเคราะห์.

by ปรีชา จำปารัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2506Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD5982.7 .ป4 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสำรวจและวิจัยสภาพความเป็นอยู่ของผู้ที่พักอาศัย อยู่ในแหล่งเสื่อมโทรม บริเวณด้านหลังการท่าเรือกรุงเทพฯ (คลองเตย) โดย ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ และคนอื่นๆ.

by ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2503Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV4152.8.ก4 ศ6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV4152.8.ก4 ศ6 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารงานพัฒนา และสงเคราะห์ชาวเขาของกรมประชาสงเคราะห์.

by ชิดพงษ์ สยามเนตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS570.ช6 ช6 (1).

ห้องสมุด:
การขาดแคลนผู้ขับรถยนต์โดยสารประจำทางในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านความเป็นอยู่ การทำงาน และทรรศนะคดี.

by สลัด สุวรรณรอด, 2468-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE5699.5.ฮ7 ส4 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานสหกรณ์บำรุงที่ดินในประเทศไทย.

by วราภักดิ์ วราลักษณ์, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2105.7 .ว4 (1).

ห้องสมุด:
ดรรชนีวารสารไทย มกราคม 2503- รวบรวมโดย ลาวัณย์ วัชราธร และคนอื่นๆ.

by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | ลาวัณย์ วัชราธร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2507-Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: AI19 .บ57 2537-39 ล. 1 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: AI19 .บ57 2536 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
การเลือกสรรข้าราชการของกรมมหาดไทย.

by พีรพัฒน์ สัตยพันธ์, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS7404.ก4 พ6 (1).

ห้องสมุด:
การสอบในระเบียบข้าราชการพลเรือนไทย โดย ร.ต. ปรีดี ตันติพงศ์.

by ปรีดี ตันติพงศ์, 2478-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ก3 ป4 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานทัณฑสถานวัยหนุ่มมีนบุรี : บทศึกษาเกี่ยวกับการจัดองค์การ หลักการและวิธีปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด.

by ประเสริฐ เมฆมณี, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV9212.6 .ป4 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV9212.6 .ป4 (1).

ห้องสมุด:
การแก้ไขและป้องกันปัญหาการว่างงานในประเทศไทย.

by วิจิตร แสงทอง, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD5832.5.ก6 ว6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD5832.5.ก6 ว6 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: IND HD 1965 171377 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
องค์การบริหารงานบุคคลของราชการพลเรือนไทย (การศึกษาเกี่ยวกับโครงร่างตามกฎหมาย) / โดย เรือตรี ชาญ ทองแก้ว.

by ชาญ ทองแก้ว, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746 .ช6 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544