ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 79 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ปัญหาการเพิ่มประชากรของประเทศไทยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม.

by ปริญญา อังกุราภินันท์, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB3656.5 .ป4 (1).

ห้องสมุด:
การปรับปรุงการบริหารงานเทศบาลด้วยระบบผู้จัดการ.

by ธวัช ธนีมิตร, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2509Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS7404.ก1 ธ5 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานศูนย์เยาวชน : การศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์เยาวชนเวฬุราชิณ.

by สงคราม บำรุงชาติ, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2507Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: GV182.15 .ส2 (1).

ห้องสมุด:
สหบัตร ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับการบริหารงานตามโครงการสหบัตร.

by ชุบ กาญจนประกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2503Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z695.83 .ช7 (1).

ห้องสมุด:
การฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรมการปกครอง โดย ร.ต. บรรณสิทธิ์ สลับแสง.

by บรรณสิทธิ์ สลับแสง, 2478-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2509Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ฮ53 บ4 (1).

ห้องสมุด:
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครกรุงเทพ.

by ประมวล รุจนเสรี, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
องค์การอรูปนัย.

by ชุบ กาญจนประกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 351.1 .ช45 (1). :

ห้องสมุด:
การตรวจราชการในหน้าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย โดย ร.ต. จำนงค์ บุญชู.

by จำนงค์ บุญชู, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2509Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS7404.ก1 จ63 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานคุมประพฤติของศาลคดีเด็กและเยาวชน.

by สุเทพ ธรรมภิบาลอุดม, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2506Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV9096.ท9 ส7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV9096.ท9 ส7 (1).

ห้องสมุด:
การฝึกอบรมพัฒนากรก่อนประจำการของมหาดไทย รุ่นที่ 1-3.

by บุญธรรม ใจรักพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS7404.ก15 ฝ62 (1).

ห้องสมุด:
การควบคุมการคลังเทศบาลโดยเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง.

by ชวลิต โรจนกร, 2466-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ9578 .ช5 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาลุ่มน้ำเทนเนซซี่ การศึกษาและวิเคราะห์เฉพาะกรณีเพื่อประโยชน์ในการ พัฒนาลุ่มน้ำเจ้าพระยา.

by ตรีรัตน์ พรหมศิริ, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1740.ท7 ต4 (1).

ห้องสมุด:
การจัดซื้อพัสดุของทางราชการ ; บทศึกษาเฉพาะกรณี การปรับปรุงการบริหารการจัดซื้อพัสดุของกรมทางหลวง.

by ณรงค์ จุลชาต, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2506Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1748.ฮ5 ณ4 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544