ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ดรรชนีหนังสือพิมพ์ไทย สยามรัฐและสยามนิกร, สิงหาคม 2507.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: AI19 .ธ4 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
สุขภาพอนามัยของประชาชน การศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับอาหาร อนามัยและความเชื่อทางการอนามัยของประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย พ.ท. อุดม เพ็ชรศิริ.

by อุดม เพ็ชรศิริ, 2466-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2506Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: RA541.ท92 ฉ6 (1).

ห้องสมุด:
การจัดซื้อพัสดุของทางราชการ ; บทศึกษาเฉพาะกรณี การปรับปรุงการบริหารการจัดซื้อพัสดุของกรมทางหลวง.

by ณรงค์ จุลชาต, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2506Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1748.ฮ5 ณ4 (1).

ห้องสมุด:
ดรรชนีวารสารไทย มกราคม 2503- รวบรวมโดย ลาวัณย์ วัชราธร และคนอื่นๆ.

by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | ลาวัณย์ วัชราธร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2507-Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: AI19 .บ57 2537-39 ล. 1 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: AI19 .บ57 2536 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
การจัดองค์การและบริหารงานโฉนดที่ดินในประเทศไทย.

by จงเจริญ อนันตริยกุล, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2507] [1964]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1186.ท9 จ2 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: IND HD 1964 200090 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544