ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การสัมมนาพัฒนานักบริหารรุ่นที่ 7, 1-11 กรกฎาคม 2507.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์, 2507Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5500.2 .ธ4 2507 (1).

ห้องสมุด:
ดรรชนีหนังสือพิมพ์ไทย สยามรัฐและสยามนิกร, สิงหาคม 2507.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: AI19 .ธ4 (1).

ห้องสมุด:
องค์การบริหารสุขาภิบาล โดย ร.ต. กิตติ ประทุมแก้ว.

by กิตติ ประทุมแก้ว, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2504Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7404.ก13 ส7 (1).

ห้องสมุด:
องค์การอรูปนัย.

by ชุบ กาญจนประกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 351.1 .ช45 (1). :

ห้องสมุด:
การจัดซื้อพัสดุของทางราชการ ; บทศึกษาเฉพาะกรณี การปรับปรุงการบริหารการจัดซื้อพัสดุของกรมทางหลวง.

by ณรงค์ จุลชาต, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2506Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1748.ฮ5 ณ4 (1).

ห้องสมุด:
การจัดระเบียบบริหารตำรวจทางหลวงในการรักษาสวัสดิภาพประชาชน โดย พ.ต.ท. โพยม จันทรัคคะ.

by โพยม จันทรัคคะ, 2453-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV8079.5 .พ9 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: SOCY HV 1965 170849 (1).

ห้องสมุด:
การจัดองค์การและบริหารงานโฉนดที่ดินในประเทศไทย.

by จงเจริญ อนันตริยกุล, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2507] [1964]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1186.ท9 จ2 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: IND HD 1964 200090 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544