ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 288 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
อยากรวย ต้องรู้ : เคล็ด(ไม่)ลับสู่-- อิสรภาพทางการเงิน / ผู้เขียน นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์ ... [และคนอื่นๆ].

by นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546-Availability: Available for loan (29)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG179 .อ462 (8), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG179 .อ462 (10), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HG179 .อ462 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG179 .อ462 (7). Checked out (1).

ห้องสมุด:
แนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5667.15 .น85 2542 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF5667.15 .น85 2542 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5667.15 .น85 2542 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF5667.15 .น85 2542 (1).

ห้องสมุด:
รู้วิเคราะห์-- เจาะเรื่องหุ้น / จิรัตน์ สังข์แก้ว.

by จิรัตน์ สังข์แก้ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4661 .จ6396 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4661 .จ6396 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4661 .จ6396 (3).

ห้องสมุด:
แนวทางส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย / สุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์, พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย.

by สุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ | พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553 [2010]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 209/2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 209/2554 (1).

ห้องสมุด:
โครงการวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมการบริหารการลงทุนของผู้จัดการกองทุน = Fund manager survey program / พันทิศา ภาวบุตร, อัญชดา เจริญรุกข์, สรายุทธ์ นาทะพันธ์.

by พันทิศา ภาวบุตร | อัญชดา เจริญรุกข์ | สรายุทธ์ นาทะพันธ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554 [2011]Other title: Fund manager survey program.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ค4 พ6233 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549.5.ค4 พ6233 2554 (1).

ห้องสมุด:
กลไกตลาดทุนกับพฤติกรรมการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ / ธีระพล ลาชโรจน์.

by ธีระพล ลาชโรจน์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553 [2010]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 210/2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 210/2554 (1).

ห้องสมุด:
การลงทุนทางตรงในต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนไทย : สถานะปัจจุบันและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย = Thai listed companies'direct investment abroad : current situation and policy implications / ปฐมาภรณ์ นิธิชัย.

by ปฐมาภรณ์ นิธิชัย | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554 [2011]Other title: Thai listed companies'direct investment abroad : current situation and policy implications.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 402/2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 402/2555 (1).

ห้องสมุด:
ไดอารีการเงิน-- 365 วันแสนสุข / ผู้เขียน อัจฉรา โยมสินธุ์.

by อัจฉรา โยมสินธุ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG179 .อ6216 2552 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
โอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาตลาดซื้อขายสัญญาสินค้าเกษตรล่วงหน้า / ธีระพล ลาชโรจน์, อตินุช เฉลิมพงศ์.

by ธีระพล ลาชโรจน์ | อตินุช เฉลิมพงศ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554 [2011]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 401/2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 401/2555 (1).

ห้องสมุด:
พัฒนาการของอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทย : โอกาสและความท้าทายในทศวรรษหน้า = Thai Mutual Fund Industry : challenge and opportunity in the next decade / สรายุทธ์ นาทะพันธ์.

by สรายุทธ์ นาทะพันธ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553 [2010]Other title: Thai Mutual Fund Industry : challenge and opportunity in the next decade.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 208/2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 208/2554 (1).

ห้องสมุด:
สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน = Thailand Securities Institute.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2546?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG5750.56 .ต445 (1).

ห้องสมุด:
เส้นทางสู่อาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ / ผู้เขียน นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์ และหทัยชนก เตชะรัตนะวิโรจน์.

by นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์ | หทัยชนก เตชะรัตนะวิโรจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2550Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4521 .น6428 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4521 .น6428 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG4521 .น6428 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .น6428 (1).

ห้องสมุด:
เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับครอบครัว. หนทางสู่-- ความมั่งคั่ง [วีดิทัศน์].

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2550Other title: หนทางสู่-- ความมั่งคั่ง.Availability: Available for reference (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ค77487 (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library Not for loanCall number: CDG .ค77487 (1). :

การลงทุนในตราสารหนี้ / สันติ กีระนันทน์.

by สันติ กีระนันทน์, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4651 .ส633 2548 (4), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4651 .ส633 2548 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน / ผู้รวบรวม ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG5750.56 .น843 2553 (1).

ห้องสมุด:
ตลาดหุ้นไทย [วีดิทัศน์].

by ปัญญา นิรันดร์กุล | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2548?]Availability: Available for reference (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ต466 (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library Not for loanCall number: CDG .ต466 (1). :

เงินทองต้องใส่ใจ / ภัสรา ชวาลกร ผู้ประพันธ์และออกแบบหนังสือ.

by ภัสรา ชวาลกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2545?]Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4521 .ภ65 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4521 .ภ65 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .ภ65 (7).

ห้องสมุด:
เงินทองต้องใส่ใจ = [Understanding personal finance] / ภัสรา ชวาลกร ผู้ประพันธ์และออกแบบหนังสือ.

by ภัสรา ชวาลกร | สันติ กีระนันทน์, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, เพิ่มเนื้อหาใหม่ / ผู้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหา สันติ กีระนันทน์.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4521 .ภ65 2546 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4521 .ภ65 2546 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .ภ65 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG4521 .ภ65 2546 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4521 .ภ65 2546 (1). Available for reference (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG305 (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library Not for loanCall number: CDG305 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG305 (1).

ห้องสมุด:
การลงทุนในตราสารหนี้ = [Investing in debt] / สันติ กีระนันท์.

by สันติ กีระนันทน์, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4651 .ส633 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4651 .ส633 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4651 .ส633 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG4651 .ส633 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4651 .ส633 (3).

ห้องสมุด:
แสงฉายแห่งสายลม : รวมเรื่องสั้นที่ชนะการประกวดโครงการประกวดเรื่องสั้น "หาได้ ใช้เป็น" ระดับประชาชนทั่วไป ระดับอุดมศึกษาและปวส. / [ผู้รวบรวมและเรียบเรียง] จงจิต นิมมานนรเทพ, สกุล บุณยทัต ; กองบรรณาธิการ ผาณิต เกิดโชคชัย ... [และคนอื่นๆ].

by จงจิต นิมมานนรเทพ | สกุล บุณยทัต | ผาณิต เกิดโชคชัย | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายสื่อความรู้และห้องสมุด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อความรู้และห้องสมุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2551Other title: รวมเรื่องสั้นที่ชนะการประกวดโครงการประกวดเรื่องสั้น "หาได้ ใช้เป็น" ระดับประชาชนทั่วไป ระดับอุดมศึกษาและปวส. | หาได้ ใช้เป็น ระดับประชาชนทั่วไป ระดับอุดมศึกษาและปวส..Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: รส .ส854 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544