ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 288 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Wikhro̜ sētthakit phō̜phīang nai bō̜ribot talāt thun = Sufficiency economy : analysis in the context of capital market / วิเคราะห์ เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลาดทุน = Sufficiency economy : analysis in the context of capital market / สันติ กีระนันทน์.

Santi Kīranan, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by สันติ กีระนันทน์, 2505- | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Other title: Wikhro̜ sētthakit phō̜phīang nai bō̜ribot talāt thun Other title: Sufficiency economy : analysis in the context of capital market | วิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลาดทุน.Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG5750.55.ก3 ส62 2560 (2).

ห้องสมุด:
Khwāmrū kīeokap phalittaphan talāt thun : trāsān thī mī khwāmsapsō̜n (sanyā sư̄ khāi lūangnā) / ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG4521 .ค478 2560 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .ค478 2560 (2). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Khwāmrū kīeokap phalittaphan talāt thun : trāsān thūapai / ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทั่วไป / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Other title: Khwāmrū kīeokap phalittaphan talāt thun : trāsān thūapai : laksūt phū nænam kānlongthun trāsān thūapai (investment consultant: plain products) Other title: ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทั่วไป : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (investment consultant: plain products).Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .ค47 2560 (1). Checked out (5).

ห้องสมุด:
Investor' s practice guide : khūmư̄ phū longthun chabap longthun nai kō̜ngthun rūam / Investor's practice guide : คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในกองทุนรวม / ผู้แต่ง อัจฉราภร ศรีสุโข, ชนิตา อุ่นสอาด, กฤติยา สุทธิชื่น.

ʻAtcharāphō̜n Sīsukhō. Chanitā ʻUnsaʻāt. Krittiyā Sutthichư̄n. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phū Longthun. by อัจฉราภร ศรีสุโข | ชนิตา อุ่นสอาด | กฤติยา สุทธิชื่น | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phū Longthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (3)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4530 .อ634 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4530 .อ634 2560 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Nangsư̄ hun [ʻīk] sak lēm chai sati hā satāng : [ʻīk] ngǣ khit kānlongthun čhāk phūčhatkān kō̜ngthun / หนังสือหุ้น [อีก] สักเล่ม ใช้สติ หาสตางค์ : [อีก] แง่คิดการลงทุนจากผู้จัดการกองทุน / สุชัย สุตภาคย์.

Suchai Sutphāk. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by สุชัย สุตภาคย์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Other title: Nangsư̄ hun ʻīk sak lēm : chai sati hā satāng Other title: หนังสือหุ้นอีกสักเล่ม : ใช้สติ หาสตางค์.Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .ส726 2560 (2).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ Happy money. ʻongkō̜n sāng suk thāng kānngœ̄n / คู่มือ Happy money. องค์กรสร้างสุขทางการเงิน / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ; กองบรรณาธิการ ปิยาภรณ์ ครองจันทร์, จีระภา ก้อนใส, กฤติยา สุทธิชื่น.

Piyaphō̜n Khrǭngčhan. Čhīraphā Kǭnsai. Kittiyā Sutthichư̄n. by ปิยาภรณ์ ครองจันทร์ | จีระภา ก้อนใส | กฤติยา สุทธิชื่น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phū Longthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun ( TSI ) Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, [2558?] [2015?] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2558?] [2015?]Other title: ʻOngkō̜n sāng suk thāng kānngœ̄n Other title: องค์กรสร้างสุขทางการเงิน.Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIN HG 2015 644397 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG179 .ค77 2558 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG179 .ค77 2558 (1).

ห้องสมุด:
Sēnthāng wichāchīp thurakit laksap / เส้นทางวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ / ทีมงานผู้ดูแลเนื้อหา ศิริพงษ์ ไพศาลคงทวี ... [และคนอื่น ๆ].

Siriphong Phaisānkhongthawī. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūprakō̜p Wichāchīp Laksap. by ศิริพงษ์ ไพศาลคงทวี | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūprakō̜p Wichāchīp Laksap Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talātthun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 644170 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2014 644170 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 644170 (3).

ห้องสมุด:
Čhat thap longthun. Tō̜n rūai bǣp ʻattanōmat / จัดทัพลงทุน. ตอน รวยแบบอัตโนมัติ / สมจินต์ ศรไพศาล, ศักดา สรรพปัญญาวงศ์.

Somčhin Sō̜nphaisān. Sakdā Sappanyāwong. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. Fāi Sūn Kānrīanrū . by สมจินต์ ศรไพศาล | ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Fāi Sūn Kānrīanrū Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Sathāban Kō̜ngthun phư̄a Phatthanā Talāt Lakthun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดหลักทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555 [2012]Other title: Rūai bǣp ʻattanōmat Other title: รวยแบบอัตโนมัติ.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIN HG 2012 660570 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544