ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 288 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2545Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4551 .ก65 2545 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4551 .ก65 2545 (1).

ห้องสมุด:
พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2529-2534.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2535Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG5750.56 .พ582 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2546?]Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ต463ป463 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ต463ป463 (2). :

รวมบทความ "การกำกับดูแลกิจการที่ดี" ของศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย.

by สังเวียน อินทรวิชัย, 2469-2544.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2545Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2741 .ส62 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2741 .ส62 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD2741 .ส62 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2741 .ส62 (1).

ห้องสมุด:
ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเำพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4551 .ก65 2547 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4551 .ก65 2547 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4551 .ก65 2547 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG4551 .ก65 2547 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการตรวจสอบเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี / สุวิมล กุลาเลิศ และทีมงาน.

by สุวิมล กุลาเลิศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5668.25 .ส75 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5668.25 .ส75 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5668.25 .ส75 (1).

ห้องสมุด:
เรียนลัดหมากรุกไทย / โดย ต๋อ ปากน้ำ.

by รำลึก ธีระพงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2548?]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: GV1458.ท9 ร64 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GV1458.ท9 ร64 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: GV1458.ท9 ร64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GV1458.ท9 ร64 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประกาศ ข้อกำหนด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ยกเลิกตามกฎหมายปี 2535 [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์].

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2546?]Availability: Available for reference (18)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ต463ป46 (9), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ต463ป46 (9). :

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 /

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2536?]Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT1064.ก28 2536 (1).

ห้องสมุด:
ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4551 .ก65 (2).

ห้องสมุด:
ตลาดหุ้นในประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2540Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5750.56 .ต4 2540 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG5750.56 .ต4 2540 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.56 .ต4 2540 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือระบบการควบคุมภายใน / [จัดทำโดย] คณะทำงานจัดทำคู่มือระบบการควบคุมภายใน.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. คณะทำงานจัดทำคู่มือระบบการควบคุมภายใน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5668.25 .ค75 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางการตรวจสอบภายใน = [Internal auditing] / ผู้เขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ; กองบรรณาธิการ ผาณิต เกิดโชคชัย, ปนัดดา เพิ่มประโยชน์, ศิรินประภา วรรณบูรณ์.

by ผาณิต เกิดโชคชัย | ปนัดดา เพิ่มประโยชน์ | ศิรินประภา วรรณบูรณ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5668.25 .น843 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5668.25 .น843 (4), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5668.25 .น843 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5668.25 .น843 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สำรวจโลกการเงิน / โดย แมงเม่า.

by แมงเม่า.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5750.56 .ม82 (7), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG5750.56 .ม82 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG5750.56 .ม82 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HG5750.56 .ม82 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG5750.56 .ม82 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.56 .ม82 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
5(1)00+SET stock focus / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | Stock Exchange of Thailand.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2554?] [2011?]Other title: Fifty-one hundred plus SET stock focus | SET stock focus.Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG5750.55.ก3 ก15 2554 (2).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจและตลาดทุนไทยในมือรัฐบาลใหม่ [วิดีทัศน์] : สดใสหรือมืดมน : การอภิปราย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ; บุรินทร์ กันตะบุตร ... [และคนอื่น ๆ].

by บุรินทร์ กันตะบุตร | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2543 [2000]Other title: การอภิปราย "เศรษฐกิจและตลาดทุนไทยในมือรัฐบาลใหม่ : สดใสหรือมืดมน".Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG99 (2). :

รู้วิเคราะห์เจาะเรื่องกองทุนรวม / ผู้เขียน ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ และภัสรา ชวาลกร.

by ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ | ภัสรา ชวาลกร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5750.55.ก35 ธ36 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIN HG 2013 622174 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG5750.55.ก35 ธ36 2556 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544