Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การลงทุนในตราสารหนี้ / สันติ กีระนันทน์.

by สันติ กีระนันทน์, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4651 .ส633 2548 (4), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4651 .ส633 2548 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
360 [องศา]กับตราสารหนี้ / สันติ กีระนันทน์ ... [และคนอื่น ๆ].

by สันติ กีระนันทน์, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดตราสารหนี้ BEX ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2550Other title: สามร้อยหกสิบองศากับตราสารหนี้.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4651 .ก145 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4651 .ก145 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4651 .ก145 (1).

ห้องสมุด:
Santi chūan khui talāt thun yuk mai : bō̜ribot khō̜ng talātthun nai prathēt Thai / สันติ ชวนคุย ตลาดทุนยุคใหม่ : บริบทของตลาดทุนในประเทศไทย / สันติ กีระนันทน์.

Santi Kīranan. by สันติ กีระนันทน์, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559 [2016]Other title: Talāt thun yuk mai : bō̜ribot khō̜ng talātthun nai prathēt Thai Other title: Modern capital market : Thai context | ตลาดทุนยุคใหม่ : บริบทของตลาดทุนในประเทศไทย.Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG5750.55.ก3 ส623 2559 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
การลงทุนในตราสารหนี้ = [Investing in debt] / สันติ กีระนันท์.

by สันติ กีระนันทน์, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4651 .ส633 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4651 .ส633 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4651 .ส633 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG4651 .ส633 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4651 .ส633 (3).

ห้องสมุด:
Wikhro̜ sētthakit phō̜phīang nai bō̜ribot talāt thun = Sufficiency economy : analysis in the context of capital market / วิเคราะห์ เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลาดทุน = Sufficiency economy : analysis in the context of capital market / สันติ กีระนันทน์.

Santi Kīranan, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by สันติ กีระนันทน์, 2505- | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Other title: Wikhro̜ sētthakit phō̜phīang nai bō̜ribot talāt thun Other title: Sufficiency economy : analysis in the context of capital market | วิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลาดทุน.Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG5750.55.ก3 ส62 2560 (2).

ห้องสมุด:
เงินทองต้องใส่ใจ = [Understanding personal finance] / ภัสรา ชวาลกร ผู้ประพันธ์และออกแบบหนังสือ.

by ภัสรา ชวาลกร | สันติ กีระนันทน์, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, เพิ่มเนื้อหาใหม่ / ผู้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหา สันติ กีระนันทน์.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4521 .ภ65 2546 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4521 .ภ65 2546 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .ภ65 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG4521 .ภ65 2546 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4521 .ภ65 2546 (1). Available for reference (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG305 (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library Not for loanCall number: CDG305 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG305 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544