Your search returned 3 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Lư̄ak hun khunkhā dūai patčhai phư̄nthān / เลือกหุ้นคุณค่าด้วยปัจจัยพื้นฐาน / เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม.

Thœ̄tsak Thawītīratham. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: FIN HG 2014 646528 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4661 .ท7546 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIN HG 2014 646528 (1).

ห้องสมุด:
Hun klum phatthanā ʻasanghārimmasap / หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ / เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม.

Thœ̄tsak Thawīthīratham. by เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIN HG 2015 663135 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4661 .ท755 2558 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4661 .ท755 2558 (1).

ห้องสมุด:
Kō̜ngthun kō̜ngthrat thānglat mangkhang ʻasanghā / กองทุน กองทรัสต์ ทางลัดมั่งคั่งอสังหา / เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม.

Thœ̄tsak Thawīthīratham. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4521 .ท735 2560 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .ท735 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4521 .ท735 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG4521 .ท735 2560 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544