ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 14 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2539?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 003/39 (1).

ห้องสมุด:
อ่านงบการเงินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2548?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .อ65543 (1).

ห้องสมุด:
กรอบกฎเกณฑ์ด้านความมั่นคงและการคุ้มครองผู้ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ = Prudential requirements for a stock exchange / อตินุช เฉลิมพงศ์, กิตติ สุทธิอรรถศิลป์.

by อตินุช เฉลิมพงศ์ | กิตติ สุทธิอรรถศิลป์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553Other title: Prudential requirements for a stock exchange.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 145/2554 (2).

ห้องสมุด:
แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ = Best practice guidelines for audit committee ; ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน = Code of best practice for directors of listed companies / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ต55น85 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ต55น85 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ต55น85 (2).

ห้องสมุด:
แนวทางสำหรับคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน = Guidance for directors on internal control / จัดทำโดย สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ; คณะทำงาน ทรงเดช ประดิษฐสมานนท์ ... [และคนอื่นๆ].

by ทรงเดช ประดิษฐสมานนท์ | สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2543Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .น85287 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .น85287 (2).

ห้องสมุด:
ตลาดตราสารหนี้เพื่อนักลงทุนบุคคล = Retail bond market / วรวิช ปลื้มโกศล, สุวิสาส์ เผ่าเหลืองทอง, ยรรยง ไทยเจริญ.

by วรวิช ปลื้มโกศล | สุวิสาส์ เผ่าเหลืองทอง | ยรรยง ไทยเจริญ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553Other title: Retail bond market.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 144/2554 (3).

ห้องสมุด:
รู้จักกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ต55ร72 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย / สุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์, พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย.

by สุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ | พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553 [2010]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 209/2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 209/2554 (1).

ห้องสมุด:
กลไกตลาดทุนกับพฤติกรรมการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ / ธีระพล ลาชโรจน์.

by ธีระพล ลาชโรจน์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553 [2010]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 210/2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 210/2554 (1).

ห้องสมุด:
การลงทุนทางตรงในต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนไทย : สถานะปัจจุบันและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย = Thai listed companies'direct investment abroad : current situation and policy implications / ปฐมาภรณ์ นิธิชัย.

by ปฐมาภรณ์ นิธิชัย | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554 [2011]Other title: Thai listed companies'direct investment abroad : current situation and policy implications.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 402/2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 402/2555 (1).

ห้องสมุด:
โอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาตลาดซื้อขายสัญญาสินค้าเกษตรล่วงหน้า / ธีระพล ลาชโรจน์, อตินุช เฉลิมพงศ์.

by ธีระพล ลาชโรจน์ | อตินุช เฉลิมพงศ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554 [2011]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 401/2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 401/2555 (1).

ห้องสมุด:
พัฒนาการของอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทย : โอกาสและความท้าทายในทศวรรษหน้า = Thai Mutual Fund Industry : challenge and opportunity in the next decade / สรายุทธ์ นาทะพันธ์.

by สรายุทธ์ นาทะพันธ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553 [2010]Other title: Thai Mutual Fund Industry : challenge and opportunity in the next decade.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 208/2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 208/2554 (1).

ห้องสมุด:
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการเกี่ยวกับการรับ และ เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน = [Rules, conditions and prodedures governing listing and delisting of securities] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วนรับหลักทรัพย์ ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2542?]Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ต55ห46 (1).

ห้องสมุด:
Sēnthāng wichāchīp thurakit laksap / เส้นทางวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ / ทีมงานผู้ดูแลเนื้อหา ศิริพงษ์ ไพศาลคงทวี ... [และคนอื่น ๆ].

Siriphong Phaisānkhongthawī. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūprakō̜p Wichāchīp Laksap. by ศิริพงษ์ ไพศาลคงทวี | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūprakō̜p Wichāchīp Laksap Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talātthun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 644170 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2014 644170 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 644170 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544