ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 23 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2539?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 003/39 (1).

ห้องสมุด:
หนึ่งทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ Set Awards 2013 = 10th anniversary the Era of growth Set Awards 2013 / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556 [2013]Other title: 10th anniversary the Era of growth Set Awards 2013.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: MGNT HD 2013 623724 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MGNT HD 2013 623724 (2).

ห้องสมุด:
อ่านงบการเงินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2548?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .อ65543 (1).

ห้องสมุด:
กรอบกฎเกณฑ์ด้านความมั่นคงและการคุ้มครองผู้ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ = Prudential requirements for a stock exchange / อตินุช เฉลิมพงศ์, กิตติ สุทธิอรรถศิลป์.

by อตินุช เฉลิมพงศ์ | กิตติ สุทธิอรรถศิลป์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553Other title: Prudential requirements for a stock exchange.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 145/2554 (2).

ห้องสมุด:
แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ = Best practice guidelines for audit committee ; ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน = Code of best practice for directors of listed companies / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ต55น85 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ต55น85 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ต55น85 (2).

ห้องสมุด:
แนวทางสำหรับคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน = Guidance for directors on internal control / จัดทำโดย สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ; คณะทำงาน ทรงเดช ประดิษฐสมานนท์ ... [และคนอื่นๆ].

by ทรงเดช ประดิษฐสมานนท์ | สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2543Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .น85287 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .น85287 (2).

ห้องสมุด:
ตลาดตราสารหนี้เพื่อนักลงทุนบุคคล = Retail bond market / วรวิช ปลื้มโกศล, สุวิสาส์ เผ่าเหลืองทอง, ยรรยง ไทยเจริญ.

by วรวิช ปลื้มโกศล | สุวิสาส์ เผ่าเหลืองทอง | ยรรยง ไทยเจริญ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553Other title: Retail bond market.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 144/2554 (3).

ห้องสมุด:
รู้จักกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ต55ร72 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย / สุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์, พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย.

by สุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ | พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553 [2010]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 209/2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 209/2554 (1).

ห้องสมุด:
ห้าพี่น้องกับของเล่นใหม่ / เรื่องและภาพ วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์.

by วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: ย .ว6245ห63 (1).

ห้องสมุด:
กลไกตลาดทุนกับพฤติกรรมการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ / ธีระพล ลาชโรจน์.

by ธีระพล ลาชโรจน์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553 [2010]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 210/2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 210/2554 (1).

ห้องสมุด:
การลงทุนทางตรงในต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนไทย : สถานะปัจจุบันและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย = Thai listed companies'direct investment abroad : current situation and policy implications / ปฐมาภรณ์ นิธิชัย.

by ปฐมาภรณ์ นิธิชัย | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554 [2011]Other title: Thai listed companies'direct investment abroad : current situation and policy implications.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 402/2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 402/2555 (1).

ห้องสมุด:
โอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาตลาดซื้อขายสัญญาสินค้าเกษตรล่วงหน้า / ธีระพล ลาชโรจน์, อตินุช เฉลิมพงศ์.

by ธีระพล ลาชโรจน์ | อตินุช เฉลิมพงศ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554 [2011]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 401/2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 401/2555 (1).

ห้องสมุด:
พัฒนาการของอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทย : โอกาสและความท้าทายในทศวรรษหน้า = Thai Mutual Fund Industry : challenge and opportunity in the next decade / สรายุทธ์ นาทะพันธ์.

by สรายุทธ์ นาทะพันธ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553 [2010]Other title: Thai Mutual Fund Industry : challenge and opportunity in the next decade.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 208/2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 208/2554 (1).

ห้องสมุด:
ออมสินฟักทอง / เรื่อง/ภาพ ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์.

by ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์, 2519-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ: ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: ย .ท525อ54 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ย .ท525อ54 (1).

ห้องสมุด:
อูฐออม / เรื่อง/ภาพ ศุภนิดา จันทรสวัสดิ์.

by ศุภนิดา จันทรสวัสดิ์, 2531-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ: ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: ย .ศ74อ73 (1).

ห้องสมุด:
กรุ๊งกริ๊ง / เรื่อง ภาวศุทธิ พงศ์เศรษฐไพศาล ; ภาพ ภาคภูมิ สุรพงศานุรักษ์, ฐิติพันธ์ ทับทอง.

by ภาวศุทธิ พงศ์เศรษฐไพศาล, 2530- | ภาคภูมิ สุรพงศานุรักษ์, 2530- | ฐิติพันธ์ ทับทอง, 2530-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ: ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ย .ภ655ก47 (2).

ห้องสมุด:
เรื่องเล่าของเจ้าหญิง / เรื่อง/ภาพ ธันยพร เสรีดีเลิศ.

by ธันยพร เสรีดีเลิศ, 2532-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ: ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: ย .ธ634ร82 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ย .ธ634ร82 (1).

ห้องสมุด:
รางวัลของอดออม / เรื่อง จันทรี จันทรพันธุ์ ; ภาพ พิชญา งามเจริญ.

by จันทรี จันทรพันธุ์, 2532- | พิชญา งามเจริญ, 2532-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ: ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: ย .จ553ร62 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ย .จ553ร62 (1).

ห้องสมุด:
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการเกี่ยวกับการรับ และ เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน = [Rules, conditions and prodedures governing listing and delisting of securities] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วนรับหลักทรัพย์ ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2542?]Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ต55ห46 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544