Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Bon kaoʻī rō̜n rư̄ang phūčhatkān Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai yuk "mā rūai pai rūai" / บนเก้าอี้ร้อนเรื่องผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยุค "มารวย ไปรวย" / มารวย ผดุงสิทธิ์.

Mārūai Phadungsit, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by มารวย ผดุงสิทธิ์, 2472- | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (6)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG5750.55.ก3 ม64 2556 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5750.55.ก3 ม64 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG5750.55.ก3 ม64 2556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG5750.55.ก3 ม64 2556 (1).

ห้องสมุด:
Čharit čhittawitthayā kānlongthun / จริต จิตวิทยาการลงทุน / ["เบน" มยุรี โชวิกรานต์].

Mayuree Chowvikran. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by มยุรี โชวิกรานต์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4515.15 .ม47 2560 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544