ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 22 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 / ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The principles of good corporate governance for listed companies 2006 / Corporate Governance Center, The Stock Exchange of Thailand.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน | Stock Exchange of Thailand. Corporate Governance Center.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2549?]Other title: Principles of good corporate governance for listed companies 2006.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2741 .ต46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD2741 .ต46 (1).

ห้องสมุด:
5(1)00+SET stock focus / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | Stock Exchange of Thailand.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2554?] [2011?]Other title: Fifty-one hundred plus SET stock focus | SET stock focus.Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG5750.55.ก3 ก15 2554 (2).

ห้องสมุด:
Official directory : Money & Investment '94 Thailand Capital & Investment Opportunities Exposition and Conference, September 22-25, 1994, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand / ผู้จัดงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | การเงินและการลงทุนในประเทศไทย '94 นิทรรศการและการประชุมเรื่องโอกาสการลงทุนระหว่างประเทศ (2537 : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2537 [1994]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4244.655.ฮ65 อ54 2537 (1).

ห้องสมุด:
บทสรุปมาตรฐานการบัญชี : สำหรับกรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท (2548) / ผู้เขียน อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ = The concise Thai Accounting Standards : for chief executives, audit committees and boards of directors (2005) / written by Angkarat Priebjrivat.

by อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ | Angkarat Priebjrivat.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5616.ท9 อ62 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5616.ท9 อ62 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF5616.ท9 อ62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5616.ท9 อ62 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ phāsī chabap bukkhon thammadā / คู่มือภาษี ฉบับบุคคลธรรมดา / สุนิติ ถนัดวณิชย์ ; บรรณาธิการ วีระพล บดีรัฐ.

Suniti Thanatwanit. Wīraphon bō̜dīrat. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by สุนิติ ถนัดวณิชย์ | วีระพล บดีรัฐ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562 [2019]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2950.55 .ส7352 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ2950.55 .ส7352 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ2950.55 .ส7352 2562 (2).

ห้องสมุด:
Kānkhūap rūam kitčhakān. lem 2, Konlayut kānkhūap rūam kitčhakān yāng mư̄ʻāchīp / การควบรวมกิจการ. เล่ม 2, กลยุทธ์การควบรวมกิจการอย่างมืออาชีพ / ผู้เขียน กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ และคณะ.

Kittiphong ʻUraphīphatthanaphong, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, 2498- | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Other title: Konlayut kānkhūap rūam kitčhakān yāng mư̄ʻāchīp Other title: กลยุทธ์การควบรวมกิจการอย่างมืออาชีพ.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2014 632357 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2746.55.ท9 ก6286 2557 ล. 2 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD2746.55.ท9 ก6286 2557 ล. 2 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Konkai khō̜ng talāt kānngœ̄n nai rabob sētthakit Thai / กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย / อัญญา ขันธวิทย์, บรรณาธิการ.

ʻAnyā Khanthawit. by อัญญา ขันธวิทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 2, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG226 .ก429 2546 (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
9 Startups patiwat nǣokhit phlik thurakit satātʻap / 9 Startups ปฏิวัติแนวคิด พลิกธุรกิจสตาร์ทอัพ / ผู้เขียน ฐิติเมธ โภคชัย, ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี.

Thitimēt Phōkkachai. Narit Worapongdī. by ฐิติเมธ โภคชัย | ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559 [2016]Other title: Kao startups patiwat nǣokhit phlik thurakit satātʻap Other title: เก้า Startups ปฏิวัติแนวคิด พลิกธุรกิจสตาร์ทอัพ.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD62.5 .ฐ63 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD62.5 .ฐ63 2559 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Nangsư̄ chut Kānkhūap rūam kitčhakān. lem thī 1, Rūfư̄ang-- kānkhūap rūam kitčhakān : ʻōkāt khō̜ng thurakit Thai / หนังสือชุดการควบรวมกิจการ. เล่มที่ 1, รู้เฟื่อง-- การควบรวมกิจการ : โอกาสของธุรกิจไทย / กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ และคณะ.

Kittiphong ʻUraphīphatthanaphong, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, 2498- | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง.Edition: Phim khrang thī 3, chabap prapprung. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Other title: Rūfư̄ang-- kānkhūap rūam kitčhakān : ʻōkāt khō̜ng thurakit Thai Other title: Kānkhūap rūam kitčhakān : ʻōkāt khō̜ng thurakit Thai Other title: รู้เฟื่อง-- การควบรวมกิจการ : โอกาสของธุรกิจไทย | การควบรวมกิจการ : โอกาสของธุรกิจไทย.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2746.55.ท9 ก63 2557 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD2746.55.ท9 ก63 2557 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap trāsān ʻanuphan = Introduction to derivatives / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ = Introduction to derivatives / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Talāt Laksap Hǣng Prathēt Thai. Sathāban Phatthanā Khwāmrū Talāt Thun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Talāt Laksap Hǣng Prathēt Thai, 2548 [2005] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548 [2005]Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG6024.ก3 ค564 2548 (1).

ห้องสมุด:
40 pī Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai : Share for all. 40 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : Share for all.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558 [2015]Other title: Share for all.Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MGNT HD 2015 651414 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD70.ท9 ก126 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD70.ท9 ก126 2558 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD70.ท9 ก126 2558 (1).

ห้องสมุด:
Bon kaoʻī rō̜n rư̄ang phūčhatkān Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai yuk "mā rūai pai rūai" / บนเก้าอี้ร้อนเรื่องผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยุค "มารวย ไปรวย" / มารวย ผดุงสิทธิ์.

Mārūai Phadungsit, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by มารวย ผดุงสิทธิ์, 2472- | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (6)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG5750.55.ก3 ม64 2556 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5750.55.ก3 ม64 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG5750.55.ก3 ม64 2556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG5750.55.ก3 ม64 2556 (1).

ห้องสมุด:
Konkai talāt thun samrap bō̜rihān khwāmsīang dān lom fā ʻākāt phư̄a phatthanā sētthakit Thai / กลไกตลาดทุนสำหรับบริหารความเสี่ยงด้านลมฟ้าอากาศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย / ผู้เขียน คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23.

Khana Naksưksā Laksūt Phūbō̜rihān Radap Sūng Sathāban Witthayākān Talātthun run thī 23. by คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp… : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (4)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: QC903 .ก428 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QC903 .ก428 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: QC903 .ก428 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QC903 .ก428 2560 (1).

ห้องสมุด:
ASEAN readiness index / ASEAN readiness index / อาณัติ ลีมัคเดช บรรณาธิการ.

Arnat Leemakdej. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Sūnkānrīanrū. by อาณัติ ลีมัคเดช | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Fāi Sūnkānrīanrū Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .อ584 2557ก (1).

ห้องสมุด:
ASEAN readiness index / ASEAN readiness index / อาณัติ ลีมัคเดช บรรณาธิการ.

Arnat Leemakdej. Kāndī Līaophairōt. Phiphop ʻUdō̜n. Phatthana Bunchū. ʻŌ̜rathai Lœ̄twannawit. Mathusō̜n Pō̜ngmongkhon. Witthaya Dānthamrongkūn. Phīrasēt Chomphūming. Nētnapha Wailœ̄tsak. Pītœ̄ Raktham. Suphīchā Phānitpathom. Wanchai Khantī. Ruthī Phanomyong. Krit Patthamarōt. Suphakō̜n Limkhunthammō. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Sūnkānrīanrū. by อาณัติ ลีมัคเดช | การดี เลียวไพโรจน์ | พิภพ อุดร | พัฒน์ธนะ บุญชู | อรทัย เลิศวรรณวิทย์ | มธุสร ปองมงคล, 2534- | วิทยา ด่านธำรงกูล | พีรเศรษฐ์ ชมภูมิ่ง | เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ | ปีเตอร์ รักธรรม | สุพีชา พาณิชย์ปฐม | วันชัย ขันตี | รุธีร์ พนมยงค์ | กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ | ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Fāi Sūnkānrīanrū Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ECON HC 2014 656168 (1).

ห้องสมุด:
Wikhro̜ sētthakit phō̜phīang nai bō̜ribot talāt thun = Sufficiency economy : analysis in the context of capital market / วิเคราะห์ เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลาดทุน = Sufficiency economy : analysis in the context of capital market / สันติ กีระนันทน์.

Santi Kīranan, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by สันติ กีระนันทน์, 2505- | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Other title: Wikhro̜ sētthakit phō̜phīang nai bō̜ribot talāt thun Other title: Sufficiency economy : analysis in the context of capital market | วิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลาดทุน.Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG5750.55.ก3 ส62 2560 (2).

ห้องสมุด:
Kot rabīap thī kīeokhō̜ng læ kānhai khamnænam kānlongthun thī mo̜som / กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562 [2019]Other title: Kot rabīap thī kīeokhō̜ng læ kānhai khamnænam kānlongthun thī mo̜som : laksūt phū nænam kānlongthun trāsān thūapai (investment consultant: plain products) Other title: กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (investment consultant: plain products).Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT962 .ก93 2562 (2).

ห้องสมุด:
Startup fundraising : lōk kānradom thun satātʻap / Startup fundraising : โลกการระดมทุนสตาร์ทอัพ / ธนรรภรณ์ เศรษฐ์จินดา.

Thananphō̜n Sētčhindā. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūprakō̜pkān. by ธนรรภรณ์ เศรษฐ์จินดา | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūprakō̜pkān, Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talātthun, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562 [2019]Availability: Available for loan (6)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD62.5 .ธ344 2562 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD62.5 .ธ344 2562 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544