Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kānchai bō̜rikān dān theknōlōyī sārasonthēt čhāk nūai ngān phāinō̜k / การใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก / [ผู้แปล สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย].

Samākhom Phūtrūatsō̜p Phāinai hǣng Prathēt Thai. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.2 .ก6364 2556 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmsīang læ kānkhūapkhum dān theknōlōyī sārasonthēt / ความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผู้แปล สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Samākhom Phūtrūatsō̜p Phāinai hǣng Prathēt Thai. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555 [2012]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānkhūapkhum kānbō̜rihān kānplīanplǣng læ tittang sō̜pwǣ thī chai kǣkhai : patčhai samkhan sū khwāmsamret khō̜ng ʻongkō̜n / การควบคุมการบริหารการเปลี่ยนแปลงและติดตั้งซอฟแวร์ที่ใช้แก้ไข : ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร / ผู้แปล สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Samākhom Phūtrūatsō̜p Phāinai hǣng Prathēt Thai. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555 [2012]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kāntrūatsō̜p kānkamkap dūlǣ theknōlōyī sārasonthēt / การตรวจสอบการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ / [ผู้แปล สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย].

Samākhom Phūtrūatsō̜p Phāinai hǣng Prathēt Thai. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556 [2013]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544