ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 11 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการระดมทุนในตลาดรองของบริษัทจดทะเบียนไทย / ธีระพล ลาชโรจน์, ยรรยง ไทยเจริญ, วัฒนพงศ์ วีรกุล.

by ธีระพล ลาชโรจน์ | ยรรยง ไทยเจริญ | วัฒนพงศ์ วีรกุล | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5750.55.ก35 ธ646 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG5750.55.ก35 ธ646 2552 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HG5750.55.ก35 ธ646 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG5750.55.ก35 ธ646 2552 (1).

ห้องสมุด:
มองนักลงทุนบุคคลไทยผ่านพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ / ศุภวรรณ ลิมปกาญจน์เวช, ยรรยง ไทยเจริญ.

by ศุภวรรณ ลิมปกาญจน์เวช | ยรรยง ไทยเจริญ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5750.55.ก3 ศ743 2552 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HG5750.55.ก3 ศ743 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG5750.55.ก3 ศ743 2552 (1).

ห้องสมุด:
บทเรียนจากการ demutualization ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ / อตินุช เฉลิมพงศ์, ยรรยง ไทยเจริญ.

by อตินุช เฉลิมพงศ์ | ยรรยง ไทยเจริญ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4551 .อ363 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4551 .อ363 2552 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HG4551 .อ363 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG4551 .อ363 2552 (1).

ห้องสมุด:
กรอบกฎเกณฑ์ด้านความมั่นคงและการคุ้มครองผู้ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ = Prudential requirements for a stock exchange / อตินุช เฉลิมพงศ์, กิตติ สุทธิอรรถศิลป์.

by อตินุช เฉลิมพงศ์ | กิตติ สุทธิอรรถศิลป์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553Other title: Prudential requirements for a stock exchange.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 145/2554 (2).

ห้องสมุด:
ตลาดตราสารหนี้เพื่อนักลงทุนบุคคล = Retail bond market / วรวิช ปลื้มโกศล, สุวิสาส์ เผ่าเหลืองทอง, ยรรยง ไทยเจริญ.

by วรวิช ปลื้มโกศล | สุวิสาส์ เผ่าเหลืองทอง | ยรรยง ไทยเจริญ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553Other title: Retail bond market.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 144/2554 (3).

ห้องสมุด:
แนวทางส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย / สุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์, พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย.

by สุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ | พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553 [2010]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 209/2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 209/2554 (1).

ห้องสมุด:
การลงทุนทางตรงในต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนไทย : สถานะปัจจุบันและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย = Thai listed companies'direct investment abroad : current situation and policy implications / ปฐมาภรณ์ นิธิชัย.

by ปฐมาภรณ์ นิธิชัย | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554 [2011]Other title: Thai listed companies'direct investment abroad : current situation and policy implications.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 402/2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 402/2555 (1).

ห้องสมุด:
โครงการวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมการบริหารการลงทุนของผู้จัดการกองทุน = Fund manager survey program / พันทิศา ภาวบุตร, อัญชดา เจริญรุกข์, สรายุทธ์ นาทะพันธ์.

by พันทิศา ภาวบุตร | อัญชดา เจริญรุกข์ | สรายุทธ์ นาทะพันธ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554 [2011]Other title: Fund manager survey program.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ค4 พ6233 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549.5.ค4 พ6233 2554 (1).

ห้องสมุด:
กลไกตลาดทุนกับพฤติกรรมการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ / ธีระพล ลาชโรจน์.

by ธีระพล ลาชโรจน์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553 [2010]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 210/2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 210/2554 (1).

ห้องสมุด:
โอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาตลาดซื้อขายสัญญาสินค้าเกษตรล่วงหน้า / ธีระพล ลาชโรจน์, อตินุช เฉลิมพงศ์.

by ธีระพล ลาชโรจน์ | อตินุช เฉลิมพงศ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554 [2011]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 401/2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 401/2555 (1).

ห้องสมุด:
พัฒนาการของอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทย : โอกาสและความท้าทายในทศวรรษหน้า = Thai Mutual Fund Industry : challenge and opportunity in the next decade / สรายุทธ์ นาทะพันธ์.

by สรายุทธ์ นาทะพันธ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553 [2010]Other title: Thai Mutual Fund Industry : challenge and opportunity in the next decade.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 208/2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 208/2554 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544