Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Phāsā ʻAngkrit samrap nakthō̜ngthīeo = English for tourists / ภาษาอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยว = English for tourists / กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม.

Krō̜ngkǣo Chāisaphāwatham. by กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 7, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Tontham, [2556] [2013] Publication: กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, [2556] [2013]Other title: English for tourists.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1116.ท5 ก452 2556 (1).

ห้องสมุด:
Fưk phūt ʻAngkrit dūai tonʻēng : čhāk phư̄nthān sū -- kānchai ngān čhing = Practice speaking English by yourself / ฝึกพูดอังกฤษด้วยตนเอง : จากพื้นฐานสู่--การใช้งานจริง = Practice speaking English by yourself / กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม บก.เรียบเรียง.

Krō̜ngkǣo Chāisaphāwatham. by กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Ton tham, [2556] [2013] Publication: กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, [2556] [2013]Other title: Practice speaking English by yourself.Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LANG&LIT PE 2013 651900 (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544