ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 21 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กฎหมายปฏิรูประบบราชการ / ธนะชัย ผดุงธิติ.

by ธนะชัย ผดุงธิติ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติรัฐ, 2545Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2720 .ธ362 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2720 .ธ362 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .ธ362 (5).

ห้องสมุด:
คำพิพากษาฎีกาประชุมใหญ่ 57 ปี : ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติต่าง ๆ / ผู้รวบรวม ธนะชัย มีผดุง.

by ธนะชัย ผดุงธิติ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติรัฐ, 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4738.ก582542 ค73 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4738.ก582542 ค73 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4738.ก582542 ค73 (1).

ห้องสมุด:
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล / ธนะชัย ผดุงธิติ.

by ธนะชัย ผดุงธิติ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติรัฐ, 2545Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1590 .ธ36 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1590 .ธ36 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1590 .ธ36 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายแก้ไขฟื้นฟูเศรษฐกิจ : พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 / ธนะชัย ผดุงธิติ.

by ธนะชัย ผดุงธิติ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติรัฐ, 2544Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT940 .ธ36 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT940 .ธ36 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT940 .ธ36 (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิศวกรรมควบคุม : พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 / ธนะชัย ผดุงธิติ.

by ธนะชัย ผดุงธิติ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติรัฐ, 2544Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3520 .ธ349 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3520 .ธ349 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3520 .ธ349 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายสัญญาธุรกิจควบคุมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 / ธนะชัย ผดุงธิติ.

by ธนะชัย ผดุงธิติ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติรัฐ, 2544Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT858 .ธ36 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ธ36 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ธ36 (2).

ห้องสมุด:
ฎีกาวิเคราะห์พยานหลักฐานคดีอาญา : หลักกฎหมายพยานหลักฐานคดีอาญา ป.วิ.อ. มาตรา 226-244 การสืบพยานหลักฐาน ... / ธนะชัย มีผดุง

by ธนะชัย ผดุงธิติ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : นิติรัฐ, 2542Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4675 .ธ362 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4675 .ธ362 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4675 .ธ362 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4675 .ธ362 (1).

ห้องสมุด:
ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ / ธนะชัย ผดุงธิติ.

by ธนะชัย ผดุงธิติ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท.] : นิติรัฐ, 2544Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT955.4 .ธ36 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT955.4 .ธ36 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT955.4 .ธ36 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT955.4 .ธ36 (2).

ห้องสมุด:
พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย / ธนะชัย ผดุงธิติ.

by ธนะชัย ผดุงธิติ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติรัฐ, 2549Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT26 .ธ362 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT26 .ธ362 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT26 .ธ362 (2).

ห้องสมุด:
พระมหากษัตริย์ นักปกครอง นักกฎหมาย / รวบรวม[และเรียบเรียง]โดย ธนะชัย ผดุงธิติ.

by ธนะชัย ผดุงธิติ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติรัฐ, 2549Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ธ363 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ธ363 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS570.3.ภ7 ธ363 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 ธ363 (3).

ห้องสมุด:
ยาเสพติดตามกฎหมายใหม่ พ.ศ. 2545 / [รวบรวมโดย] ธนะชัย ผดุงธิติ.

by ธนะชัย ผดุงธิติ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติรัฐ, 2545Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3092 .ย65 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3092 .ย65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3092 .ย65 (2).

ห้องสมุด:
วิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 5 ปี พ.ศ. 2541-2545 / ธนะชัย ผดุงธิติ.

by ธนะชัย ผดุงธิติ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติรัฐ, 2545Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620.ก49 2545 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620.ก49 2545 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620.ก49 2545 (3).

ห้องสมุด:
สถิติข้อสอบกฎหมาย 3 สนาม : เนติบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / [รวบรวมโดย] ธนะชัย ผดุงธิติ.

by ธนะชัย ผดุงธิติ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติรัฐ, 2545Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT500 .ส33 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT500 .ส33 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
สถิติข้อสอบกฎหมาย 3 สนาม ประมวลกฎหมายอาญา : เนติบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย / [รวบรวมโดย] ธนะชัย ผดุงธิติ.

by ธนะชัย ผดุงธิติ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติรัฐ, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ส355 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ส355 (1).

ห้องสมุด:
สถิติข้อสอบเนติบัณฑิต ประมวลกฎหมายอาญา (barrister at law) : สมัยที่ 10-51 พ.ศ. 2500-2541 / ผู้รวบรวม ธนะชัย มีผดุง.

by ธนะชัย ผดุงธิติ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : นิติรัฐ, 2542Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ส36 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ส36 (3).

ห้องสมุด:
สภาวิศวกร = Engineer Council : การปฏิรูปองค์กรควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม / [รวบรวมและเรียบเรียง] ธนะชัย มีผดุง.

by ธนะชัย ผดุงธิติ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : นิติรัฐ, 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3520 .ธ36 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3520 .ธ36 (2).

ห้องสมุด:
สภาวิศวกร = Engineer Council : การปฏิรูปองค์กรควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม คำอธิบายพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 / [รวบรวมและเรียบเรียง] ธนะชัย มีผดุง.

by ธนะชัย ผดุงธิติ, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : นิติรัฐ, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3520 .ธ36 2542 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3520 .ธ36 2542 (2).

ห้องสมุด:
หลักเกณฑ์การจัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 / ธนะชัย ผดุงธิติ.

by ธนะชัย ผดุงธิติ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : นิติรัฐ, 2543Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT1103 .ธ36 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1103 .ธ36 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544