Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Prayōk sonthanā phāsā ʻĀsīan Thai-ʻAngkrit-Mīanmā = Thai-English-Myanmar conversations / ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-อังกฤษ-เมียนมาร์ = Thai-English-Myanmar conversations / ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ.

Khanitthā Sukrưthaikō̜pkūn. by ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Čhēnēsit Mīdīakhō̜m Čhamkat, [2556] [2013] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด, [2556] [2013]Other title: Thai-English-Myanmar conversations.Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LANG&LIT PL 2013 659314 V. 1 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: PL3933 .ป464 2556 ล. 2 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL3933 .ป464 2556 ล. 1 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Prayōk sonthanā phāsā ʻĀsīan Thai-ʻAngkrit-Lāo = Thai-English-Laos conversations / ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-อังกฤษ-ลาว = Thai-English-Laos conversations / ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ.

Khanitthā Sukrưthaikō̜pkūn. by ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: 260 Krung Thēp... : Bō̜risat Čhēnēsit Mīdīakhō̜m Čhamkat, [2556] [2013] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด, [2556] [2013]Other title: Thai-English-Laos conversations.Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4236.2 .ป46 2556 ล. 1 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LANG&LIT PL 2013 659311 V. 1 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4236.2 .ป46 2556 ล. 1 (3).

ห้องสมุด:
Prayōk sonthanā phāsā ʻĀsīan Thai-ʻAngkrit-Bāhāsā Malāyū = Thai-English-Bahasa Melayu conversations / ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-อังกฤษ-บาฮาซา มลายู = Thai-English-Bahasa Melayu conversations / ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ.

Khanitthā Sukrưthaikō̜pkūn. by ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Čhēnēsit Mīdīakhō̜m Čhamkat, [2556] [2013] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด, [2556] [2013]Other title: Thai-English-Bahasa Melayu conversations.Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL5108 .ป46 2556 ล. 1 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LANG&LIT PL 2013 659309 V. 1 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL5108 .ป46 2556 ล. 1 (3).

ห้องสมุด:
Prayōk sonthanā phāsā ʻĀsīan Thai-ʻAngkrit-Khamēn = Thai-English-Khmer conversations / ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-อังกฤษ-เขมร = Thai-English-Khmer conversations / ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ.

Khanitthā Sukrưthaikō̜pkūn. by ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Čhēnēsit Mīdīakhō̜m Čhamkat, [2556] [2013] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด, [2556] [2013]Other title: Thai-English-Khmer conversations.Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4325 .ป46 2556 ล. 1 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LANG&LIT PL 2013 659313 V. 1 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4325 .ป46 2556 ล. 1 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544